Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Šahovski program MinkoChess


O programu

MinkoChess je šahovski program katerega avtor je Borko Bošković. Njegova igralna moč znaša približno 2900 rating točk. Je prosto dostopen odprtokodni program. Objavljen je pod licenco GPLv3 na spletnem sistemu SourceForge. Uporabljati zna podatkovne baze končnic programa Gaviota in otvoritvene knjižnice programa Polyglot.

MinkoChess nima lastnega grafičnega uporabniškega vmesnika. Je konzolna aplikacija, ki komunicira z grafičnim vmesnikom s pomočjo UCI (Universal Chess Interface) vmesnika. S pomočjo programa Polyglot je možno program povezati tudi s vmesniki, ki podpirajo le XBoard protokol.

Program je napisan v programskem jeziku C++ in možno ga je prevesti s pomočjo GNU C++ prevajalnika za Linux, Android, Windows in MAC OS X operacijske sisteme. Snamete ga lahko tukaj.

Povezave

Rating: CCRL, CEGT, IPON, SWCR, SedatChess, ChessWar
Forumi: CCRL, TalkChess, Winboard
Grafični vmesniki: Scid, XBoard, Chess GUI Arena Jose
Drugi odprtokodni programi: Stockfish, Protector, Toga II, Crafty, BBChess

Baze končnic: Gaviota
Programiranje šahovskih programov: Chess Programming Wiki