Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliografija:2011


Mednarodne objave

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution for Parameterized Procedural Woody Plant Models Reconstruction. Applied Soft Computing, 2011, letn. 11, št. 8, str. 4904-4912. DOI 10.1016/j.asoc.2011.06.009.

Zamuda-ecomod-jde.png

(pdf) J. Brest, M. S. Maučec. Self-adaptive Differential Evolution Algorithm using Population Size Reduction and Three Strategies. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 2011, letn. 15, št. 11, str. 2157-2174. DOI 10.1007/s00500-010-0644-5.

(pdf) B. Bošković, J. Brest, A. Zamuda, S. Greiner, V. Žumer. History Mechanism Supported Differential Evolution for Chess Evaluation Function Tuning. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 2011, letn. 15, št. 4, str. 667- 682. DOI 10.1007/s00500-010-0593-z.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, I. Fister, B. Bošković, M. S. Maučec. Constrained real-parameter optimization using a differential evolution algorithm. IEEE SSCI2011 symposium series on computational intelligence, 2011, str. 9 -16.

(pdf) I. Fister, I. Fister, M. Mernik, J. Brest. Design and implementation of domain-specific language easytime. Comput. syst. struct., Oktober 2011, letn. 37, št. 4, str. 151 - 167. DOI 10.1016/j.cl.2011.04.001.

(pdf) B. Bošković, J. Brest. Tuning Chess Evaluation Function Parameters using Differential Evolution Algorithm. INFORMATICA, 2011, letn. 35, št. 2, str. 283 - 284.

(pdf) I. Fister, M. Mernik, I. Fister, D. Hrnčič. Implementation of the domain-specific language easy time using a LISA compiler generator. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, September 2011, str. 809-816.

(pdf) I. Fister, J. Brest. Using differential evolution for the graph coloring. IEEE SSCI2011 symposium series on computational intelligence : proceedings. Piscataway: IEEE, 2011, str. 150-156.

Nacionalne objave

(pdf) B. Bošković, J. Brest. Chess program Umko. Elektrotehniški vestnik, 2011, letn. 78, št. 3, str. 153 - 158.

(pdf) I. Fister, I. Fister. Measuring Time in Sporting Competitions with the Domain-Specific Language EasyTime. Elektrotehniški vestnik, 2011, letn. 78, št. 1/2, str. 36 - 41.

(pdf) I. Fister, I. Fister. Concept of drafting detection system in Ironmans. Elektrotehniški vestnik, 2011, letn. 78, št. 4, str. 218 - 222.

(pdf) B. Bošković, J. Brest, D. Casar. Mehanizem samoprilagodljivih krmilnih parametrov v algoritmu diferencialne evolucije. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 2011, str. 209-212.

(pdf) A. Zamuda. Diferencialna evolucija realnih industrijskih izzivov CEC 2011. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 2011, str. 185-188.

(pdf) A. Zamuda, A. Čep, J. Brest. Optimizacija medatomskega energijskega potenciala Lennard-Jones z diferencialno evolucijo na arhitekturi CUDA. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 2011, str. 197-200.

(pdf) D. Casar, B. Bošković, J. Brest. Šahovski program Umko za Android. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 2011, str. 71-74.

(pdf) I. Fister ml., I. Fister, J. Brest, B. Bošković. Odkrivanje vožnje v zavetrju na triatlonskih tekmovanjih: stvarnost ali iluzija. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 2011, str. 111-114.

(pdf) Č. Drofenik, B. Bošković, J. Brest. Spletna aplikacija za generiranje poljubno strukturiranih datotek. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 2011, str. 55-58.

(pdf) A. Zamuda. Povzemanje vsebine dokumentov in diferencialna evolucija. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2011, str. ??.