Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

DAPHNE


Ime projekta

Integracija kanalov za analizo podatkov za upravljanje velikih podatkov, HPC in strojno učenje

Angleško: Integrated Data Analysis Pipelines for Large-Scale Data Management, HPC, and Machine Learning

Akronim projekta

DAPHNE

Referenčna številka (št. pogodbe)

957407

Področje

ICT-51-2020 - Big Data technologies and extreme-scale analytics

Področja znanosti

 • /natural sciences/chemical sciences/analytical chemistry/quantitative analysis
 • /humanities/languages and literature/languages - general
 • /natural sciences/computer and information sciences/artificial intelligence/machine learning
 • /natural sciences/computer and information sciences/data science/data analysis

Spletna stran/povezava

Naročnik projekta/program

EU / H2020-EU.2.1.1. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies - Information and Communication Technologies (ICT)

Časovni okvir

01. 12. 2020 – 30. 11. 2024

Vrednost projekta

6.609.665,00 €

Stopnja lastnega financiranja (v %)

100 %

Višina sofinanciranja (delež UM FERI)

244.975,00 €

Nosilec projekta na UM FERI

izr. prof. dr. Aleš Zamuda

Koordinator projekta

KNOW-CENTER GMBH RESEARCH CENTER FOR DATA-DRIVEN BUSINESS & BIG DATA ANALYTICS (Avstrija)

Sodelujoče organizacije

 1. KNOW-CENTER GMBH RESEARCH CENTER FOR DATA-DRIVEN BUSINESS & BIG DATA ANALYTICS, Avstrija
 2. AVL LIST GMBH, Avstrija
 3. DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV, Nemčija
 4. EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH, Švica
 5. HASSO-PLATTNER-INSTITUT FUR DIGITAL ENGINEERING GGMBH, Nemčija
 6. INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS, Grčija
 7. INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA AG, Avstrija
 8. INTEL TECHNOLOGY POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Poljska
 9. IT-UNIVERSITETET I KOBENHAVN, Danska
 10. KAI KOMPETENZZENTRUM AUTOMOBIL - UND INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH, Avstrija
 11. TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN, Nemčija
 12. UNIVERZA V MARIBORU FERI, Slovenija
 13. UNIVERSITAT BASEL, Švica

Logo projekta DAPHNE

DAPHNE-logo.png

Zahvala

Eu-flag.jpg

The DAPHNE project is funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 957407 for the time period from Dec/2020 through Nov/2024.

Povzetek projekta

Sodobne podatkovno vodene aplikacije izkoriščajo velike, raznolike zbirke podatkov, da bi našle zanimive vzorce in zgradile robustne modele strojnega učenja (ML) za natančne napovedi. Velike velikosti podatkov in napredna analitika so spodbudile razvoj in sprejemanje podatkovno vzporednih računskih ogrodij, kot sta Apache Spark ali Flink, pa tudi porazdeljenih sistemov ML, kot so MLlib, TensorFlow ali PyTorch. Ključno opažanje je, da imajo ti novi sistemi veliko podobnih pristopov iz tradicionalnega visokozmogljivega računalništva (HPC) in da se arhitektura osnovnih grozdov strojne opreme zbližuje. Kljub temu se programske paradigme, upravljanje virov grozda ter formati in predstavitve podatkov bistveno razlikujejo glede na sklope programske opreme za upravljanje podatkov, HPC in ML. Obstaja pa trend k zapletenim cevovodom za analizo podatkov, ki združujejo te različne sisteme. Primeri so poteki dela porazdeljene predhodne obdelave podatkov, uglašene knjižnice HPC in namenski sistemi ML, pa tudi aplikacije HPC, ki izkoriščajo modele ML za stroškovno učinkovitejšo simulacijo. Glavne ovire so (1) omejena razvojna produktivnost integriranih cevovodov za analizo zaradi različnih programskih modelov in ločena okolja grozdov, (2) nepotrebna režija pri pretoku podatkov in premajhna izrabljenost zaradi ločenih, statično predvidenih grozdov in (3) pomanjkanje skupne sistemske infrastrukture z dobro interoperabilnostjo. Iz teh razlogov je splošni cilj DAPHNE opredelitev odprte in razširljive sistemske infrastrukture za integrirane cevovode za analizo podatkov. Naš cilj je zgraditi referenčno izvedbo jezikovnih abstrakcij (tj. API-jev in jezik, specifičen za domeno), vmesno predstavitev ter tehnike prevajanja in izvajanja s podporo za integracijo in razporejanje heterogenih pospeševalnikov in pomnilniških naprav. Za kvalitativno in kvantitativno analizo bodo v primerjavi z najsodobnejšimi uporabljeni številni primeri z dejanskega sveta, visoko vplivni primeri uporabe, podatkovni nabori in nov nabor primerjalnih testov za meritve zmogljivosti.

Aktivnosti UM FERI

UM FERI je vključena v projektno delo od upravljanja projekta, sistemske arhitekture, prevajanja in abstrakcije posebnega domenskega jezika, izvajalnega okolja in integracije, preko priprave primerov uporabe, meritvami zmogljivosti in analize do razširjanja in izkoriščanja rezultatov projekta.