Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Damjan Casar


Naziv: Tehniški sodelavec

Dosežena izobrazba: inž. inf.

Laboratorij: F-203

E-pošta: damjan.casar@uni-mb.si

Damjan.jpg

Pedagoško delo

Tehniški sodelavec pri predmetih:

Raziskovalno delo

Objave

(pdf) D. Casar, B. Bošković, J. Brest, V. Žumer. Avtomatizacija varnostnih nastavitev strežnika Debian. Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 2010, str. 155-158.

(pdf) D. Casar, B. Boškovič, J. Brest. Šahovski program Umko za Android. Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2011, 2011, str. ??.

(pdf) B. Bošković, J. Brest, D. Casar, V. Žumer. Evolucijska arena. Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 2010, str. 165-168.

(pdf) B. Boškovič, J. Brest, D. Casar. Mehanizem samoprilagodljivih krmilnih parametrov v algoritmu diferencialne evolucije. Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2011, 2011, str. ??.