Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Jani Dugonik


Naziv: Asistent

Dosežena izobrazba: Magister inženir računalništva in informacijskih tehnologij

Laboratorij: F-203

E-pošta: jani.dugonik@um.si

   Jani.png

Pedagoško delo

  • Programiranje I (UN, VS),
  • Računalniške arhitekture (UN),
  • Programski vzorci (UN),
  • Principi programskih jezikov (MAG),
  • Jezikovne tehnologije (MAG),
  • Povezljivi sistemi in inteligentne storitve (MAG),
  • Aplikacijski strežniki (MAG).

Raziskovalno delo

Objave

(pdf) J. Dugonik and B. Bošković and M. Sepesy Maučec and J. Brest. The usage of differential evolution in a statistical machine translation. IEEE symposium series on computational intelligence: Symposium on differential evolution, 2014, str. 89-96.

(pdf) J. Dugonik and I. Fister. Multi-population Firefly Algorithm. StuCoSReC : 1st Student Computer Science Research Conference, 2014, str. 19-23.

(pdf) D. Fister and J. Kramberger and J. Dugonik and I. Fister. Mobilna navigacija za športne pilote. Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 2013, str. 217-218.

(pdf) D. Fister and J. Kramberger and J. Dugonik. Mobile navigation for sport's pilots. International journal for traffic and transport engineering, 2013, letn. 3, št. 2, str. 127-138. DOI 10.7708/ijtte.2013.3(2).03.