Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Borko Bošković


(Preusmerjeno s strani Kategorija:Borko Bošković)

Borko.png

Predmeti

  • Programiranje I, 1. letnik, R-IT (VS)
  • Programski vzorci, 2. letnik, R-IT (UN)
  • Principi programskih jezikov, 1. letnik, R-IT (MAG)
  • Jezikovne tehnologije, 2. letnik, R-IT (MAG)

Literatura

Raziskovalno delo

Pisec recenzij

Izbrane objave

(SharedIt,arXiv,pdf) B. Bošković, J. Brest. Protein folding optimization using differential evolution extended with local search and component reinitialization. Information Sciences, 2018, letn. 454-455, str. 178 - 199. DOI 10.1016/j.ins.2018.04.072.

(pdf) B. Bošković, J. Brest. Clustering and Differential Evolution for Multimodal Optimization. 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2017, str. 698-705.

(arXiv,pdf) B. Bošković, F. Brglez, J. Brest. Low-Autocorrelation Binary Sequences: On Improved Merit Factors and Runtime Predictions to Achieve Them. Applied Soft Computing, 2017, letn. 56, str. 262–285. DOI 10.1016/j.asoc.2017.02.024.

LABSabstract.png

e-prosojnice

(SharedIt,pdf) B. Bošković, J. Brest. Differential evolution for protein folding optimization based on a three-dimensional AB off-lattice model. Journal of Molecular Modeling, 2016, letn. 22, št. 10, str. 1-15. DOI 10.1007/s00894-016-3104-z.

ABabstract.png

(pdf) B. Bošković, J. Brest. Genetic Algorithm with Advanced Mechanisms Applied to the Protein Structure Prediction in a Hydrophobic-Polar Model and Cubic Lattice. Applied Soft Computing, 2016, letn. 45, str. 61-70. DOI 10.1016/j.asoc.2016.04.001.

HPabstract.png

(pdf) B. Bošković, J. Brest, D. Casar. Mehanizem samoprilagodljivih krmilnih parametrov v algoritmu diferencialne evolucije. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 2011, str. 209-212.

(SharedIt,pdf) B. Bošković, J. Brest, A. Zamuda, S. Greiner, V. Žumer. History Mechanism Supported Differential Evolution for Chess Evaluation Function Tuning. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 2011, letn. 15, št. 4, str. 667- 682. DOI 10.1007/s00500-010-0593-z.

(pdf) B. Bošković, J. Brest. Chess program Umko. Elektrotehniški vestnik, 2011, letn. 78, št. 3, str. 153 - 158.

(pdf) B. Bošković, J. Brest. Tuning Chess Evaluation Function Parameters using Differential Evolution Algorithm. INFORMATICA, 2011, letn. 35, št. 2, str. 283 - 284.

(pdf) B. Bošković. Uglaševanje šahovske ocenitvene funkcije s pomočjo algoritma diferencialne evolucije. doktorska disertacija, 2010.

(pdf) B. Bošković, J. Brest, D. Casar, V. Žumer. Evolucijska arena. Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 2010, str. 165-168.

(pdf) B. Bošković, J. Brest, A. Zamuda, V. Žumer. Ratingiranje pri uglaševanju šahovskega programa z algoritmom diferencialne evolucije. Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2008, str. 123-126.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, A. Zamuda, V. Žumer. An Adaptive Differential Evolution Algorithm with Opposition-Based Mechanisms, Applied to the Tuning of a Chess Program. Advances in Differential Evolution, Studies in Computational Intelligence, (ISBN: 978-3-540-68827-3), Chakraborty, Uday K. (Ed.), 2008, letn. 143, str. 287-298.

(pdf) B. Bošković, J. Brest, A. Zamuda, V. Žumer. Uglaševanje šahovskega programa BBChess z uporabo algoritma diferencialne evolucije. Zbornik šestnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2007, str. 73-76.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. A Differential Evolution for the Tuning of a Chess Evaluation Function. 2006 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 2006, str. 6742-6747.

(pdf) B. Bošković, J. Brest, V. Žumer. Objektno orientirano načrtovanje in implementacija računalniškega šaha. Elektroteh. vestn., 2006, letn. 73, št. 1, str. 31-37.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. Adaptivni algoritem diferencialne evolucije za uglaševanje parametrov ocenitve funkcije računalniškega šaha. Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2006, str. 83-86.

(pdf) B. Bošković, J. Brest. Računalniški šah. Abakus, 2006, str. 18.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. The Representation of Chess Game. Proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, 2005, str. 381-386.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. Učenje računalniškega šaha z uporabo algoritma diferencialne evolucije. Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2005, str. 71-74.

B. Bošković. Analiza algoritma za igranje šaha. Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005, str. 1-23.

B. Bošković. Implementacija računalniškega šaha: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2004.