Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Predstavitev raziskav in trenutnih problemov raziskovalne skupine 0796-001


Kraj in datum: seminarska soba FERI, 30. oktober 2012 ob 9.00.

Delo laboratorijev, svoje raziskave in trenutne raziskovalne probleme so predstavili:


Predstavitve so dostopne v skupnem ZIP (PDF/ppt?, GIF)


Predogled predstavitev

Mernik-RS-0796-001-30-10-2012.gif


Predstavitev_raziskovalnega_dela_v_Laboratoriju_za_heterogene_racunalniske_sisteme.gif


predstavitevBorko.gif


P2-0041 Zamuda okt2012.gif


PredstavitevInes.gif

oLabraj.gif


RS_Kosar_oktober2012.gif


predstavitevIztok.gif


jb_raziskovalnoDelo.gif


Predstavitev_raziskovalnega_dela.gif


Bezget.gif