Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

VIPSI-2006 Slovenia


Konferenca: VIP Symposia on Internet related research with elements of M+I+T++ (Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Transdisciplinary Research).

Kraj: Bled.

Datum: 30. nov - 3. dec 2006.

Prispevek: A. Zamuda, J. Brest, N. Guid, and V. Žumer. Construction of Virtual Trees within Ecosystems with EcoMod Tool. IPSI-2006 Slovenia Book of Abstracts, International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and Interdisciplinary Research, 2006.

Konferenca je namenjena računalniškim področjem e-učenja, e-znanosti in e-poslovanja, ter povezovanju z drugimi znanostmi.

Nekaj idej: $100 računalnik, superračunalnik v Barceloni, WEB 3.0, OpenCourseWare.

Utrinki