Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Zagovor diplomskega dela (Štefan Brest)


Datum: 28. januar 2009

Delo:

Š. Brest. Reševanje problema nesimetričnega trgovskega potnika z diferencialno evolucijo in hevrističnimi algoritmi: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2009.

Povzetek

V diplomskem delu podamo zgodovino in razvoj evolucijskih algoritmov ter diferencialne evolucije. Opišemo tudi hevristične algoritme, ki bodo osnova za reševanje problema nesimetričnega trgovskega potnika.

Osrednji del diplomskega dela predstavlja načrtovanje in implementacija algoritmov DEATSP, kjer poiskušamo rešiti problem nesimetričnega trgovskega potnika z diferencialno evolucijo. Ti vključujejo različne kombinacije hevrističnih algoritmov, kjer skušamo ugotoviti, katera od teh daje najboljšo rešitev zastavljenega problema trgovskega potnika.

Sledijo še rezultati, ki smo jih dobili z algoritmi DEATSP na standardni knjižnici TSPLIB za probleme trgovskega potnika. Delo zaključimo s sklepom in ugotovitvami, kako reševati omenjen problem z diferencialno evolucijo in hevrističnimi algoritmi.

Utrinki