Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

AVN IJS'2007


Workshop: Algoritmi po vzoru iz narave (i.e. algorithms inspired by nature).

Place: Inštitut "Jožef Štefan", Ljubljana.

Date: 28. may 2007.

Presentation: A. Zamuda. Testne funkcije in metrike za večkriterijsko optimizacijo. Zbirka povzetkov iz delavnic Algoritmi po vzoru iz narave, 2007.

The workshop is intended for scientific colaboration among three research groups:

Gallery