Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Educational activity


Revision as of 10:52, 21 November 2017 by Klemen (talk | contribs) (Courses)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Courses

Educational activities at following courses:

Course Year Teacher
Programming I 1. R-IT (UN) full prof. Janez Brest
Programming I 1. R-IT (VS) full prof. Janez Brest
Computer Architecture 2. RI-IT (UN) full prof. Janez Brest
System Administration 2. R-IT (UN) full prof. Janez Brest
Language Technology 1. R-IT (MAG) doc. dr. Borko Bošković
Interoperability and Intelligent Services 1. R-IT (MAG) doc. dr. Iztok Fister
Cloud Computing Deployment and Management 1. R-IT (MAG) doc. dr. Aleš Zamuda

Courses in old programms:
Teacher
Connectible Systems and Intelligent Services full prof. Janez Brest
Language Technology full prof. Janez Brest
Programming Paradigms full prof. Janez Brest
Heterogeneous Computer Systems full prof. Janez Brest
Integrative Programming full prof. Janez Brest
Practical Course doc. dr. Iztok Fister
Application Servers doc. dr. Aleš Zamuda
Priciples of Programming Languages full prof. Viljem Žumer
Mobile and Pervasive Computer Science full prof. Viljem Žumer
Compuer Architectures full prof. Viljem Žumer
Priciples of Programming Languages full prof. Viljem Žumer


Exam dates: red. prof. dr. Janez Brest, doc. dr. Borko Bošković, doc. dr. Iztok Fister, doc. dr. Aleš Zamuda

Practical training

Practical training at server estudij.um.si.

Interesting themes for theses

Themes are planned to be suited for all study programmes, including first and second bologna level. Be invited!

You are invited to visit us in Computer Architecture and Languages Laboratory (room F-203). You may also contact us using e-mail janez.brest@um.si (Janez Brest).

1st Bologna Level

 • Open source systems (Linux)
  • Study of Existing Open Source Projects or Development of New Open Source Programmes
  • Study of Application Programming Interfaces and Development of Plug-ins and Enhancements for Open Source Systems
  • Plug-ins for GCC
 • Programming languages, Compilers, Virtual Machines, Interpreters
  • Design and Implementation of Programming Languages
  • Object-oriented Programming Languages (Java, C++, C#, Smalltalk, ...)
  • Functional Languages (Haskell, Lisp, ...)
  • Typing systems: static, dynamic, hybrid, generic
  • Compilation: static, dynamic
  • Design and implementation of virtual architectures and virtual machines
 • Travelling salesman: symmetrical, asymmetrical

2nd Bologna Level

 • Evolutionary Computation and Nature Inspired Algorithms
  • Differential Evolution
  • Multiobjective Optimisation
  • Optimization with Constraints
  • Parameter Tuning of Real-World Systems
 • Computer Games
  • Go
  • Chess: Parallelisation of Search Algorithms, Parallel Processing, End-game Database, Opening Book, Graphical User Interface, Parameter Tuning, Evaluation Function
 • Meta-programming: dynamic behaviour, reflection

Finished theses

A. Zamuda. Diferencialna evolucija za rekonstrukcijo parametriziranih proceduralnih drevesnih modelov: PhD thesis. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012.

B. Bošković. Uglaševanje šahovske ocenitvene funkcije s pomočjo algoritma diferencialne evolucije: PhD thesis. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2010.

S. Greiner. Razvoj konceptov dinamičnega metaprogramiranja v statično tipiziranem objektno usmerjenem programskem jeziku: PhD thesis. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2009.

D. Vaupotič. Aplikacija za obveščanje v sistemih za vzdrževanje programskega koda: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2009.

Š. Brest. Reševanje problema nesimetričnega trgovskega potnika z diferencialno evolucijo in hevrističnimi algoritmi: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2009.

A. Zamuda. Samoprilagajanje krmilnih parametrov pri algoritmu diferencialne evolucije za večkriterijsko optimizacijo: MSc thesis. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2008.

D. Bombek. Igra reversi na telefonskem aparatu Cisco IP: diplomska naloga visokošolskega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2008.

B. Bošković. Implementacija računalniškega šaha: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2004.

B. Fekonja. Testiranje spletnih aplikacij: diplomska naloga visokošolskega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003.

D. Rebernak. Tehnologije za hiter razvoj strežniških javanskih zrn: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003.

I. Pokrivač. Predstavitev knjige na spletu s tehnologijo XML in skriptnim jezikom Perl: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003.

S. Greiner. Implementacija dinamičnih konceptov čistega statičnega objektno usmerjenega jezika: MSc thesis. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2002.

S. Greiner. Arhitektura za objektno orientirane jezike: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002.

Competitions - students invited