Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Aleš Zamuda prejemnik Danubius Young Scientist Award za Slovenijo


Za nagrado Danubius Young Scientist Award je za Slovenijo izbran Aleš Zamuda

Podelitvena slovesnost bo potekala na konferenci: Danube Rectors` Conference (DRC) Annual Meeting 2016: “Vision / Knowledge / Prosperity. The Universities' Contribution to EUSDR. Good Practices and Challenges”, na Danube University Krems, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems/Donau, 9.-10. novembra 2016

Organizatorja konference:

Ales.png

Omenjeno nagrado so avstrijsko zvezno Ministrstvo za znanost, raziskovanje in ekonomijo (BMWFW) in Inštitut za podonavsko regijo in centralno Evropo (IDM) zasnovali leta 2011 z namenom počastiti posameznike z izjemnimi dosežki, znanstvenimi rezultati in produkcijo v povezavi s podonavsko regijo, ki jo zajemajo naslednje države: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Madžarska, Moldavija, Črna gora, Srbija, Slovaška, Slovenija, Romunija in Ukrajina. Nagrada je vsako leto podeljena 14. mladim znanstvenikom, vsakemu iz ene države, ki je del strategije EU za Podonavje.

Kandidati za Danubius Young Scientist Award lahko prihajajo iz vseh znanstvenih disciplin, predlaga pa jih lahko Univerza ali posamezna fakulteta. Vsaka Univerza lahko imenuje oz. predlaga le tri kandidate, ki pa lahko prihajajo iz različnih fakultet, inštitutov ali raziskovalnih skupin. Strokovna žirija nato pregleda prijave in najvišje uvrščeni kandidat posamezne države pride v ožji krog, kot prejemnik nagrade.

Namen nagrade je izpostaviti znanstveno delo in talent mladih znanstvenikov in izboljšati prepoznavnost znanstvene skupnosti v regiji. Poleg tega pa nagrada spodbuja mlade znanstvenike, da se vključijo v znanstvenem proučevanju večplastnih vprašanj in vprašanj povezanih s Podonavjem.

Podrobnosti glede raziskovalnega dela dr. Aleša Zamude najdete na [1].

Research work ales zamuda danubius young scientist award 2016 slovenia.pngKandidatura za nagrado in podrobnejši opis raziskav

Application research work ales zamuda danubius young scientist award 2016 slovenia.gif


Gallery