Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Pedagoška dejavnost


Predmeti

Pedagoške dejavnosti izvajamo na študijskih programih R-IT pri naslednjih predmetih:

Predmet Letnik Program Predavatelj
Programiranje I 1. R-IT (UN) redni prof. dr. Janez Brest
Programiranje I 1. R-IT (VS) redni prof. dr. Janez Brest
Računalniške arhitekture 2. R-IT (UN) redni prof. dr. Janez Brest
Programski vzorci 2. R-IT (UN) redni prof. dr. Janez Brest
Sistemska administracija 2. R-IT (UN) redni prof. dr. Janez Brest
Principi programskih jezikov 1. R-IT (MAG) redni prof. dr. Janez Brest
Povezljivi sistemi in inteligentne storitve 1. R-IT (MAG) redni prof. dr. Janez Brest
Jezikovne tehnologije 1. R-IT (MAG) redni prof. dr. Janez Brest
Postavitev in upravljanje računalniških oblakov 1. R-IT (MAG) doc. dr. Aleš Zamuda

Predmeti, ki se več ne izvajajo:
Predavatelj
Aplikacijski strežniki doc. dr. Aleš Zamuda
Heterogeni računalniški sistemi redni prof. dr. Janez Brest
Integracijsko programiranje redni prof. dr. Janez Brest
Praktikum doc. dr. Iztok Fister
Mobilno in vseprisotno računalništvo redni prof. dr. Janez Brest
Arhitektura računalnikov redni prof. dr. Viljem Žumer


Izpitni roki: red. prof. dr. Janez Brest, doc. dr. Borko Bošković, doc. dr. Iztok Fister, doc. dr. Aleš Zamuda

Vaje

Vaje se opravljajo na strežniku: https://estudij.um.si/.

Projekti na prvi stopnji študija

Zanimive teme za diplomske naloge

Teme so ustrezno zasnovane tako, da je možno obseg dela prilagoditi tako univerzitetnemu kot visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu 1. stopnje in tudi študijskemu programu na 2. stopnji bolonjskega študija. Vabljeni!

Izdelave diplomskih nalog koordiniramo na spletnem sistemu Moodle.

Za natančnejše informacije in rezervacijo teme vas vabimo, da se oglasite v Laboratoriju za računalniške arhitekture in jezike (prostor F-203). Dogovor je možen tudi preko e-pošte janez.brest@um.si (Janez Brest).

1. stopnja bolonjskega študija

 • Programski jeziki, prevajalniki, virtualni stroji, interpreterji
  • Načrtovanje in implementacija programskih jezikov
  • GCC: študij in izdelava izboljšav prevajalnika
  • Izboljšava objektno usmerjenih jezikov (Java, C++, C#, Smalltalk)
  • Izboljšava funkcijskih jezikov (Haskell, Lisp)
  • Sistemi tipov: statični, dinamični, hibridni, generični
  • Prevajanje: statično, dinamično, optimizacija
  • Implementacija hipervizorja z instrukcijami AMD-V in VT-x
 • Odprtokodni sistemi (Linux), programski vmesniki na spletu (API)
 • Trgovski potnik: simetrični, nesimetrični

2. stopnja bolonjskega študija

 • Evolucijsko računanje, umetna inteligenca in algoritmi po vzoru iz narave
  • Možna kombinacija teh algoritmov s preostalimi temami za diplomo
  • Diferencialna evolucija
  • Večkriterijska optimizacija in optimizacije z omejitvami
  • Algoritmi po vzoru iz narave: mravlje, čebele, kukavica, kresnice
  • Uglaševanje parametrov realnih sistemov
  • Evolucija heksagonalnih celičnih avtomatov
  • Predikcijski modeli naravnih pojavov
  • Predikcijski modeli finančnih trgov
  • Metaprogramiranje
   • Dinamično obnašanje
   • Refleksija
  • Spletne tehnologije
   • semantični splet in umetna inteligenca
 • Igre
  • Go
  • Šah: paralelizacija iskalnih algoritmov, porazdeljeno procesiranje, podatkovna baza končnic, otvoritvena knjižnica, grafični uporabniški vmesnik, uglaševanje parametrov, ocenitvena funkcija
  • Paralelizacija algoritmov večigralskih iger

Opravljene naloge

2017

D. Rupnik. Napredujoča spletna aplikacija za digitalno sporočanje, diplomska naloga visokošolskega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2017.

2016

G. Pohajač. Razvoj predvajalnika vsebin digitalnega sporočanja, diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2016.

M. Rues. Paralelna diferencialna evolucija in načrtovanje prilagodljive krožne antenske skupine, diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2016.

2014

Reševanje problema trgovskega potnika s paralelnim simuliranim ohlajanjem (študent: Matej Strašek, mentor: redni prof. dr. Janez Brest, somentor: dr. Aleš Zamuda)

M. Konečnik. Grafični vmesnik za igranje šaha, diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2014.

T. Čas. Orodje za gramatike LL(1), diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2014.

D. Letnar. Grafični uporabniški vmesnik za šahovnico DGT, diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2014.

2013

J. Dugonik. Uglaševanje parametrov pri statističnem strojnem prevajanju, magistrska naloga. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2013.

2012

A. Zamuda. Diferencialna evolucija za rekonstrukcijo parametriziranih proceduralnih drevesnih modelov: doktorska disertacija. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2012.

Sistem za upravljanje vsebin MediaWiki (študent: Nejc Kete, mentor: redni prof. dr. Janez Brest, somentor: dr. Aleš Zamuda)

Strganje besedila iz spletnih mest s poizvedbami AJAX (študent: Mitja Gerič, mentor: redni prof. dr. Janez Brest, somentor: dr. Aleš Zamuda)

Aplikacija za nadzor procesov in uporabnikov z ogrodjem CodeIgniter (študent: Roman Šuster, mentor: redni prof. dr. Janez Brest, somentor: dr. Aleš Zamuda)

2011

Optimizacija medatomskega potenciala Lennard-Jones s paralelno diferencialno evolucijo (študent: Aleš Čep, mentor: redni prof. dr. Janez Brest, somentor: dr. Aleš Zamuda)

Umetna inteligenca za simulacijo vožnje avtomobila po dirkalni progi (študent: Lovro Rojko, mentor: redni prof. dr. Janez Brest, somentor: dr. Aleš Zamuda)

Aplikacija za prikaz sledenja vozil na operacijskem sistemu iOS (študent: Tilen Mlinar, mentor: redni prof. dr. Viljem Žumer, somentor: dr. Aleš Zamuda)

Optimizacija s čebelami (študent: Boštjan Brenčič, mentor: redni prof. dr. Janez Brest, somentor: dr. Aleš Zamuda)

Izdelava spletljaja za Kolab in Sharepoint 2010 (študent: Denis Kukovič, mentor: redni prof. dr. Viljem Žumer, somentor: dr. Aleš Zamuda)

2010

B. Bošković. Uglaševanje šahovske ocenitvene funkcije s pomočjo algoritma diferencialne evolucije, doktorska disertacija. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2010.

J. Bezget. Iskanje in vizualizacija poti na morju: diplomska naloga visokošolskega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2010.

D. Ostojić. Klici oddaljenih spletnih storitev in spletni založniški sistem: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2010.

N. Štruc. Paralelno programiranje s pomočjo standarda OpenMP: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2010.

J. Juršič. Problem simetričnega trgovskega potnika in optimizacija z genetskimi algoritmi: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2010.

A. Pajnik. Spletni založniški sistem "JOOMLA!": diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2010.

B. Rebselj. Vizualizacija stavb s programskima vmesnikoma Google Maps in Google Earth: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2010.

2009

S. Greiner. Razvoj konceptov dinamičnega metaprogramiranja v statično tipiziranem objektno usmerjenem programskem jeziku: doktorska disertacija. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2009.

D. Vaupotič. Aplikacija za obveščanje v sistemih za vzdrževanje programskega koda: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2009.

Š. Brest. Reševanje problema nesimetričnega trgovskega potnika z diferencialno evolucijo in hevrističnimi algoritmi: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2009.

2008

A. Zamuda. Samoprilagajanje krmilnih parametrov pri algoritmu diferencialne evolucije za večkriterijsko optimizacijo: magistrsko delo. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2008.

D. Bombek. Igra reversi na telefonskem aparatu Cisco IP: diplomska naloga visokošolskega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2008.

2002 - 2007

S. Greiner. Implementacija dinamičnih konceptov čistega statičnega objektno usmerjenega jezika: magistrsko delo. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2004.

B. Bošković. Implementacija računalniškega šaha: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2004.

B. Fekonja. Testiranje spletnih aplikacij: diplomska naloga visokošolskega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003.

D. Rebernak. Tehnologije za hiter razvoj strežniških javanskih zrn: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003.

I. Pokrivač. Predstavitev knjige na spletu s tehnologijo XML in skriptnim jezikom Perl: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2003.

S. Greiner. Arhitektura za objektno orientirane jezike: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002.

Tekmovanja - vabila študentom