Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Grafični uporabniški vmesnik za šahovnico DGT


Diploma: Grafični uporabniški vmesnik za šahovnico DGT

Avtor: Dominik Letnar

Mentor: doc. dr. Borko Bošković

Somentor: red. prof. dr. Janez Brest

Opis

S pomočjo sodobnih konceptov programskih jezikov smo razvili program, ki omogoča spremljanje igre na šahovnici DGT preko svetovnega spleta. Celotni program je sestavljen iz namizne aplikacije, spletne aplikacije in spletne storitve. Projekt je sestavljen s pomočjo sodobne in razširjene knjižnice Qt, programskega jezika C++, programskega jezika C#, programskega jezika PHP in tehnologije AJAX.

Program

Povezave

http://dgtnix.sourceforge.net