Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Iztok Fister


Osebni podatki

 • Naziv: Docent
 • Ime in Priimek: Iztok Fister
 • Telefon: 02 220 74 58
 • Prenosni telefon: 041 691 377
 • Fax: +386 2 220 72 72
 • Laboratorij: F-205
 • E-pošta: iztok.fister@uni-mb.si
 • Spletna stran: http://labraj.uni-mb.si/Iztok
 • Naslov:
        Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
        Inštitut za računalništvo
        University of Maribor
        Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor, Slovenia

Iztok2.png

Biografija

Delovne izkušnje

 • 1984-2008       sistemski programer, Mura d.d., Plese 2, 9000 Murska Sobota
 • 2008-2010       razvijalec programske opreme za vgrajene sisteme, Elti d.o.o., Panonska ul. 23, 9250 Gornja Radgona
 • 2010-                asistent z doktoratom, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Izobraževanje in usposabljanje

 • 1974 - 1978       gimnazijski maturant, Gimnazija Juša Kramarja Murska Sobota
 • 1978 – 1983       univ. dipl. inž. rač. in inf., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • 2002 – 2004       znanstveni magisterij, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • 2004 – 2007       doktorat znanosti, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Pedagoško delo

Predavatelj pri predmetih

 • Povezljivi sistemi in inteligentne storitve , 2. letnik, RIT-MAG

Asistent pri predmetih

Teme diplomskih nalog

 • Mobilna aplikacija za nadzor računalniških omrežij
 • Zamenjava internetnega protokola Ipv4 s Ipv6 v praksi
 • Avtomatsko varovanje podatkov s sistemom Amanda
 • Mobilna aplikacija za upravljanje inventarja računalniške opreme
 • Aplikacija za zbiranje podatkov o zmogljivosti sistema
 • Diskretna optimizacija z roji delcev (mravlje, čebele, kresnice, ...)
  • porazdeljeno barvanje grafov, sestavljanje urnika, trgovski potnik, ...
 • Zvezna optimizacija z roji delcev (mravlje, čebele, kresnice, ...)
  • optimizacija funkcij, ...

Somentorstva

 • Niko Štumberger, Nadzor omrežnih naprav s protokolom SNMP, RIT-UNI, 2011
 • Bojan Križanec, Aplikacija mobilni ocenjevalec Moodle na operacijskem sistemu Android, RIT-VS, 2012
 • Jože Ružič, Upravljanje brezžičnih naprav Android s spletnim brskalnikom, RIT-UNI, 2012

Raziskovalno delo

Raziskovalna področja

Izbrane objave v revijah

(pdf) I. Fister, M. Mernik, B. Filipič. Graph 3-coloring with a hybrid self-adaptive evolutionary algorithm. Computational optimization and applications, 2012, str. 1-32.

(pdf) I. Jr. Fister, M. Mernik, I. Fister, D. Hrnčič. Implementation of EasyTime formal semantics using a LISA compiler generator. Computer Science and Information Systems, 2012, letn. 9, št. 3, str. 1019-1044. DOI 10.2298/CSIS111110021F.

(pdf) I. Jr. Fister, I. Fister, J. Brest. A hybrid artificial bee colony algorithm for graph 3-coloring. Lecture notes in computer science, 2012, str. 66-74.

(pdf) I. Jr. Fister, I. Fister, M. Mernik, J. Brest. Design and implementation of domain-specific language easytime. Computer languages, systems and structures, 2011, letn. 37, št. 4, str. 151-167. DOI 10.1016/j.cl.2011.04.001.

(pdf) I. Fister, I. Jr. Fister. Concept of drafting detection system in Ironmans. Electrotechnical review, 2011, letn. 78, št. 4, str. 218-222.

(pdf) I. Fister, M. Mernik, B. Filipič. A hybrid self-adaptive evolutionary algorithm for marker optimization in the clothing industry. Applied soft computing, 2010, letn. 10, št. 2, str. 409-422. DOI 10.1016/j.asoc.2009.08.001.

(pdf) I. Fister, M. Mernik, B. Filipič. Optimization of markers in clothing industry. Engineering application of artificial intelligence, 2009, letn. 21, št. 4, str. 669-678.

(pdf) B. Filipič, I. Fister, M. Mernik. Evolutionary optimization of markers in clothes production. Informatica (Ljubljana), 2003, letn. 27, št. 4, str. 411-415.

Izbrane konferenčne objave

(pdf) I. Jr. Fister, X.-S. Yang, I. Fister, J. Brest. Memetic firefly algorithm for combinatorial optimization. Bioinspired optimization methods and their applications : proceedings of the Fifth International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications - BIOMA 2012, 2012, str. 75-86.

(pdf) I. Fister, I. Jr. Fister, J. Brest, V. Žumer. Memetic artificial bee colony algorithm for large-scale global optimization. IEEE World Congress on Computational Intelligence, Brisbane, Australia. IEEE WCCI 2012, 2012, str. 3038-3045.

(pdf) I. Jr. Fister, T. Kosar, M. Mernik, I. Fister. Upgrading EasyTime : from a textual to a visual language. IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, str. 7-10.

(pdf) I. Jr. Fister, M. Mernik, I. Fister, D. Hrnčič. Implementation of the domain-specific language easy time using a LISA compiler generator. proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2011, str. 809-816.

(pdf) I. Fister, J. Brest. Using differential evolution for the graph coloring. IEEE SSCI2011 symposium series on computational intelligence : proceedings. Piscataway: IEEE, 2011, str. 150-156.

(pdf) B. Filipič, I. Fister, M. Mernik. Evolutionary search for optimal combinations of markers in clothing manufacturing.. Genetic and Evolutionary Computation Conference : GECCO 2006, 2006, str. 1661-1666.

(pdf) I. Fister, J. Žerovnik. Optimization of markers in clothing industry with randomized algorithms. 5th World Textile Conference AUTEX 2005, 2005, str. 1062-1066.

(pdf) I. Fister, M. Mernik, B. Filipič. Reševanje lokalnega problema optimizacije krojnih slik z evolucijskimi algoritmi. Zbornik A 6. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS 2003, 2003, str. 37-40.

(pdf) I. Fister, J. Žerovnik. Optimization of markers in clothing industry. 7th International Symposium on Operational Research in Slovenia, Podčetrtek, Slovenia, 2003, str. 411-415.

Članstvo v organizacijah

Strokovno delo

Recenzent pri revijah

 • IEEE Transaction on Evolutionary Algorithms
 • Soft Computing
 • International Journal of Metaheuristics
 • Informatica

Recenzent na konferencah

 • International Conference on Swarm Evolutionary and Memetic Computing SEMCCO 2011