Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Konferenca IEEE CEC 2009


Konferenca: 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2009).

Kraj: Trondheim, Norveška.

Datum: 18. - 21. jun 2009.

Konferenca CEC je osrednji dogodek na področju raziskav evolutionary evolucijskega računanja. Podpirata ga IEEE in Computational Intelligence Society. Isto združenje nadzoruje revijo IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Predstavljena dva prispevka:

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Bošković, V. Žumer. Dynamic Optimization using Self-Adaptive Differential Evolution. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2009, 2009, str. 415-422.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution with Self-adaptation and Local Search for Constrained Multiobjective Optimization. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2009, 2009, str. 195-202.

CEC09 slides Brest.gif CEC09 slides Zamuda.gif

Janez Brest, Aleš Zamuda in Borko Bošković so služili kot člani mednarodnega programskega komiteja in tako tudi napisali recenzije za nekatere poslane prispevke. Skupno število poslanih prispevkov na CEC 2009 je bilo 723, iz več kot 57 držav.

Z algoritmom jDE smo dosegli 1. mesto :

Cec09 brest certificate.png

"These are the world champion algorithms" (prof. A. E. Eiben, CEC 2009)

Utrinki