Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Orodje za gramatike LL(1)


Diploma: Orodje za gramatike LL(1)

Avtor: Tim Čas

Mentor: red. prof. dr. Janez Brest

Somentor: doc. dr. Borko Bošković

Opis

V okviru diplomskega dela je izdelano orodje GTool (kratko za "Grammar Tool"), ki je sestavljeno iz dveh aplikacij: ukazno-vrstične (CLI) in grafične (GUI), obe pa sta bili narejeni v jeziku C++. Slednja uporablja za vmesnik knjižnjico Qt (4.8 ali 5.2), deluje pa s pomočjo zaganjanja ukazno-vrstične aplikacije. Sta več-platformni; testirani sta bili na operacijskih sistemih Windows, Linux in FreeBSD. Zaradi večje uporabne vrednosti imata obe aplikaciji vmesnik v angleškem jeziku.

Program

  • Licenca: 2-klavzulska BSD licenca (poznana tudi kot FreeBSD licenca) — datoteka COPYING.txt v arhivu z izvorno kodo