Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Razvoj predvajalnika vsebin digitalnega sporočanja


Diploma: Razvoj predvajalnika vsebin digitalnega sporočanja

Avtor: Gregor Pohajač

Mentor: red. prof. dr. Janez Brest

Somentor: doc. dr. Aleš Zamuda

Opis

V diplomski nalogi je predstavljen razvoj predvajalnika vsebin digitalnega sporočanja, temelječega na brskalniku, ki je realno-časovno povezan z osrednjim strežnikom. V začetku govorimo o naravi vsebin in različni terminologiji. Predstavimo koncept podajanja vsebin Adin DS, ki nam bo služil kot vodilo za razvoj predvajalnika. Nadaljujemo z definicijo komponent, komunikacije in spletnega brskalnika kot osrednje medijske predvajalne aplikacije z njenimi znanimi prednostmi in slabosti. V zadnjem delu podamo uporabo komponent in tehnike pri razvoju predvajalne naprave Adin Device. V zaključku podamo ugotovitve in možne izboljšave na področju datotečne zaščite sistema, prenosu vsebine ter načina predvajanja video vsebine, ki bo sledil zadanim izhodiščem.

Program