Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Slovenski forum inovacij 2008


Datum: 22. oktober 2008

Članek:

(pdf) A. Zamuda. Modeliranje, simulacija in upodabljanje gozdov z aplikacijo EcoMod. Eureka! Inovacije mladih - Natečaj najbolj inventivni in podjetniško usmerjeni projekti 2008, 2008, str. 1-4.

Dosežek: Prva nagrada in zlata plaketa na natečaju za najbolj inventivni in podjetniško usmerjeni projekt.

Povezava: Eureka! 2008.

Poročilo o dogodku: PDF.

Podeljena: zlata plaketa in nagrade.

Utrinki

Sfi08 01.png