Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Udeležba na slavnostni akademiji ob 75. obletnici Elektrotehniškega vestnika


Datum: 19. marec 2009

Kraj: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Slavnostna akademija je bila organizirana pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka.

V 75. letniku EV smo objavili dva prispevka:

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Bošković, V. Žumer. Globalna optimizacija problemov z velikim številom dimenzij. Elektrotehniški vestnik, 2009, letn. 75, št. 5, str. 299-304.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Študija samoprilagajanja krmilnih parametrov pri algoritmu DEMOwSA. Elektrotehniški vestnik, 2008, letn. 75, št. 4, str. 223-228.

Povezave: