Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Uglaševanje šahovske ocenitvene funkcije s pomočjo algoritma diferencialne evolucije


Diploma: Uglaševanje šahovske ocenitvene funkcije s pomočjo algoritma diferencialne evolucije

Avtor: doc. dr. Borko Bošković

Mentor: red. prof. dr. Janez Brest

Somentor: red. prof. dr. Viljem Žumer


Opis

V delu predstavljamo algoritem za uglaševanje šahovske ocenitvene funkcije, ki temelji na algoritmu diferencialne evolucije (DE). Ocenjevanje posameznikov v procesu uglaševanja vsebuje šum. Zato smo algoritmu DE dodali mehanizem nasprotij, ki izboljšuje učinkovitost algoritma DE. V algoritem uglaševanja smo dodali še nov zgodovinski mehanizem, ki zmanjšuje šum pri ocenjevanju potencialno dobrih posameznikov. Ti posamezniki igrajo več iger z različnimi nasprotniki. Zgodovinski mehanizem uporablja dodatno populacijo, ki vsebuje potencialno dobre posameznike glede na zgodovino evolucijskega procesa. Ti posamezniki se s pomočjo zgodovinskega mehanizma vračajo v proces uglaševanja, čeprav so izumrli v določeni prejšnji generaciji. Tako načrtovan algoritem uglaševanja zmanjšuje šum pri ocenjevanju posameznikov, zmanjšuje možnost prekomernega učenja in posledično omogoča učinkovit proces uglaševanja.