Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Uglaševanje parametrov pri statističnem strojnem prevajanju


Diploma: Uglaševanje parametrov pri statističnem strojnem prevajanju

Avtor: Jani Dugonik

Mentor: red. prof. dr. Janez Brest

Somentor: doc. dr. Borko Bošković

Opis

V magistrskem delu smo se osredotočili na uglaševanje sistema za strojno prevajanje. Vzpostavljen je bil sistem za strojno prevajanje, ki temelji na statističnih modelih. Omejili smo se na prevajanje iz slovenščine v angleščino. Rezultate smo ocenili z metriko BLEU.