Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Uroš Mlakar


Naziv: Tehniški sodelavec

Dosežena izobrazba: mag. inž. rač. in inf. tehnol.

Laboratorij: F-203

E-pošta: uros.mlakar@um.si

Pedagoško delo

Tehniški sodelavec pri predmetih:

  • Programiranje I UNI in VS,
  • Računalniške arhitekture.
  • Programski vzorci

Raziskovalno delo

Objave

(pdf) U. Mlakar, I. Fister Jr., I. Fister. Hybrid self-adaptive Cuckoo search for global optimization. Swarm and Evolutionary Computation, 2016, str. ??-??.

(pdf) U. Mlakar, B. Potočnik. Automated facial expression recognition based on histograms of oriented gradient feature vector differences. Signal, Image and Video Processing, 2015, str. 245-253.

(pdf) U. Mlakar, I. Fister. Comparison of DE strategies for Gray-Level Multilevel Thresholding. StuCoSReC : 2nd Student Computer Science Research Conference, 2015, str. 47-52.

(pdf) U. Mlakar, B. Potočnik. Razpoznavanje človeških emocij na osnovi digitalnih posnetkov. ROSUS 2013 Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2013, 2013, str. 110-121.

(pdf) U. Mlakar, B. Potočnik. Emotional facial expression recognition in 2-D static digital images by using appearance descriptors. Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 2013, str. ??.

(pdf) Iztok Fister Jr., Dušan Fister, U. Mlakar, Karin Ljubič, Janez Brest, Iztok Fister. Netopirji, kresnice in kukavice pri obdelavi slik. ROSUS 2014 Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2014, 2014, str. 22-33.

(pdf) Uroš Mlakar, Janez Brest, Aleš Zamuda. Differential Evolution for Self-adaptive Triangular Brushstrokes. BIOMA Workshop, PPSN 2014, 2014, str. 105-116.

(pdf) U. Mlakar. Histogram of Oriented Gradients Parameter optimization for Facial Expression Recognition. StuCoSReC : 1st Student Computer Science Research Conference, 2014, str. 37-41.