Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Zagovor doktorske disertacije, mag. Aleš Zamuda


Naslov: Diferencialna evolucija za rekonstrukcijo parametriziranih proceduralnih drevesnih modelov

Kandidat: mag. Aleš Zamuda

Mentor: red. prof. dr. Janez Brest

Datum: 15. maj 2012 ob 11.00 uri

Kraj: senatna soba G2, FERI


ZAMUDA, Aleš. Diferencialna evolucija za rekonstrukcijo parametriziranih proceduralnih drevesnih modelov: doktorska disertacija. Maribor: A. Zamuda, 2012. XXII, 164 str., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=30084. COBISS.SI-ID 16001302

Zagovoru je na dan, 19. junij 2012 ob 15.00 sledila promocija (podelitev) doktorata na rektoratu Univerze v Mariboru.

Povzetek

V tej disertaciji obravnavamo tezo o lastnem razvoju novega evolucijskega algoritma, ki omogoča modeliranje z rekonstrukcijo parametriziranih proceduralnih modelov olesenelih rastlin iz slikovnih projekcij referenčnih modelov. Pokažemo, da je s predlaganim proceduralnim modelom po kodiranju v genotip možno izvesti evolucijski proces iskanja parametriziranih proceduralnih modelov. S postavitvijo ustreznostne funkcije in preslikavo genotipa v fenotip pokažemo, da je algoritem diferencialne evolucije primeren za iterativno rekonstrukcijo izbranega parametriziranega proceduralnega modela. Pokažemu tudi, da je algoritem diferencialne evolucije še posebej primeren za evolucijo izbranega modela, saj je ta fiksne dimenzije in parametre kodiramo v domeno realnih števil, za katero je algoritem diferencialne evolucije posebej učinkovito načrtovan. Potrdimo še, da je algoritem jDE s samoprilagodljivimi krmilnimi parametri za naš optimizacijski postopek ustreznejši od osnovnega algoritma DE brez samoprilagajanja krmilnih parametrov. Dobljeni rezultati potrjujejo, da je predstavljen pristop primeren za modeliranje drevesnih rastlin za računalniško animacijo, s pomočjo evolucije numerično kodiranega proceduralnega modela. S tem ugotovimo, da teza disertacije pritrdilno utemeljuje zastavljene hipoteze. Izsledke, ki smo jih pokazali v tej disertaciji, smo objavili tudi širši znanstveni javnosti.


PhD Zamuda slides.gif

Utrinki