Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Zagovor magistrskega dela (Aleš Zamuda)


Datum: 11. julij 2008

Delo:

A. Zamuda. Samoprilagajanje krmilnih parametrov pri algoritmu diferencialne evolucije za večkriterijsko optimizacijo: magistrsko delo. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2008.

Povzetek

Predstavljamo nov algoritem diferencialne evolucije za večkriterijsko optimizacijo, ki ga krmili samoprilagoditveni mehanizem, predstavljen v evolucijskih strategijah.

Posebej se posvetimo načrtu algoritma, tj. matematično formalnemu zapisu glavnih sestavnih delov algoritma in medsebojni povezavi teh delov. Potek algoritma opišemo s psevdokodom. Sklepamo na časovno zahtevnost algoritma in podamo nekaj empiričnih meritev, da bi jo potrdili. Posebej preučimo tudi dinamiko samoprilagajanja krmilnih parametrov.

Navedemo sodobne testne probleme in indikatorje kakovosti iz literature za oceno zmogljivosti večkriterijskih optimizacijskih algoritmov. S pomočjo teh dobimo ocene zmogljivosti algoritma, ki pokažejo številna statistično signifikantna izboljšanja. Dobljene rezultate našega algoritma primerjamo tudi s sorodnimi algoritmi in na empiričnih rezultatih pokažemo, kje je algoritem statistično signifikantno boljši.

Utrinki