Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Zimska počitniška šola - Tečaj CPlusPlus


Osnovne informacije

Naslov: Osnove programiranja v jeziku C++

Trajanje: 1 dan (6 ur)

Izvaja: Simon Tutek

O tečaju

Tečaj programskega jezika C++ je organiziran v okviru Zimske počitniške šole na FERI.

Tečaj je zasnovan na učenju na praktičnih primerih ter podaja nekoliko manj teoretičnega znanja.

Za obisk tečaja ni potrebno predhodno znanje.

Tečaj je namenjen dijakom srednjih šol, ki želijo spoznati programski jezik C++. Tečaj priporočamo vsem, ki se nameravajo vpisati na študijske programe "Računalništva in informacijskih tehnologij" ali "Informatike in metod komuniciranja" ter nimajo predhodnega znanja programiranja iz srednjih šol.

V trajanje tečaja so všteti odmori:

 • dva odmora po 10 min in
 • odmor za kosilo - 30 min (priporočamo restavracijo Akademija)

Vsebina

Lekcija 1: Uvod

Lekcija 2: Osnovni gradniki

 • Stavek
 • Izpis na zaslon
 • Branje s tipkovnice
 • Spremenljivke in izrazi
 • Zanke in vejitve

Vaja 1

Lekcija 3: Polja in zanke

 • Kaj je polje
 • Dostop do elementa polja
 • Izpis in branje vsebine polja

Vaja 2

Lekcija 4: Datoteke

 • Vhodni podatkovni tok
 • Izhodni podatkovni tok

Vaja 3

Lekcija 5: Podprogrami

 • Funkcija
 • Argumenti
 • Pregled primera uporabnosti funkcij

Lekcija 6: Objektno usmerjeno programiranje

 • Uvod v objektno usmerjeno programiranje
 • Razred in objekt
 • Pregled preprostega primera programa z objekti

Lekcija 7: Grafični uporabniški vmesnik za skomine

 • Hiter pregled enostavnega primera aplikacije z gradniki Qt
 • Kratek pregled vizualnega oblikovanja grafičnega vmesnika.

Lekcija 8: Zaključek

 • Kratek pregled opravljenih lekcij
 • Pregled česa se nismo naučili
 • Priporočila za nadaljnjo delo
 • Vprašanja udeležencev
 • Izpolnjevanje ankete
 • Razno

Slike

DevCpp.gif Tabla.jpg