Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Zimska počitniška šola - Tečaj računalniškega šaha


Naslov: Bazično znanje iz računalniškega šaha

Trajanje: 1 dan, 5 ur

Izvaja: Borko Bošković

Vsebina

  • Kratka zgodovina računalniškega šaha
  • Predstavitev trenutno najboljših šahovskih programov in šahovskih sistemov
  • Sestavni deli šahovskih programov in način njihovega delovanja
  • Demonstracija šahovskega programa BBChess, ki je bil razvit na FERI

Kratka zgodovina

  • Prvi šahovski stroj
  • Prvi šahovski program
  • Šah namesto atomskih bomb
  • Velikost problema, ki ga predstavlja računalniški šah
  • Posebej namenski računalniki za igranje šaha
Turk.jpg Turk1.jpg Turk2.jpg

Trenutno najboljši šahovski programi in sistemi

Jose.jpg

Sestavni deli šahovskih programov in način njihovega delovanja

Demonstracija šahovskega programa BBChess, ki je bil razvit na FERI

Šahovski program BBChess

BBChess10.jpg

Nr11.jpg