Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Damjan Casar


Title: Technical associate

Level of education: ing. inf.

Laboratory: F-203

E-mail: damjan.casar@uni-mb.si

Damjan.jpg

Education

Technical associate at subjects:

Research

Bibliography

(pdf) D. Casar, B. Boskovic, J. Brest, V. Zumer. Avtomatizacija varnostnih nastavitev streznika Debian. Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK 2010, 2010, pp. 155-158.

(pdf) D. Casar, B. Boskovic, J. Brest. Sahovski program Umko za Android. Elektrotehniska in racunalniska konferenca ERK 2011, 2011, pp. ??.

(pdf) B. Boskovic, J. Brest, D. Casar, V. Zumer. Evolucijska arena. Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK 2010, 2010, pp. 165-168.

(pdf) B. Boskovic, J. Brest, D. Casar. Mehanizem samoprilagodljivih krmilnih parametrov v algoritmu diferencialne evolucije. Elektrotehniska in racunalniska konferenca ERK 2011, 2011, pp. ??.