Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Šahovski program BBChess


(Preusmerjeno s strani BBChess)

BBChess13.jpg

Lastnosti

BBChess je šahovski program, ki ga je razvil Borko Bošković. Rating različice 1.3b je več kot 2400 ELO točk in je prosto dostopen odprtokodni program ter razvit pod pogoji GNU GPL licence. Program je implementiran v programskem jeziku ANSI C in temelji na programski knjižnici glib. Program je posebej prilagojen za 64-bitne procesorje.

Rating

Program

Namestitev

Program shranite v izbrano mapo in razpakirete. V grafičnem uporabniškem vmesniku izberite namestitev novega UCI motorja in izberite izvedljivo datoteko bbchess.exe (bbchess). Nato pojdite na izbiro motorja in izberite motor BBChess. Dodatno lahko snamete beze končnic in otvoritvene knjižnice s strani http://www.wbec-ridderkerk.nl . Nato jih shranimo kjerkoli v računalniku. V programu morete še nastaviti poti v UCI opcijah (BookFile and Bitbases). Knjižnica podatkovne baze (dll ali so) mora biti v mapi kjer se nahajajo tudi vse preostale datoteke baz končnic. Za paralelno iskanje morate nastaviti UCI opcijo Threads na število procesorjiv, ki jih računalnik vsebuje.

Rezultati testiranja

Sestavni deli

Povezave

Objave

(pdf) B. Bošković, J. Brest, A. Zamuda, V. Žumer. Ratingiranje pri uglaševanju šahovskega programa z algoritmom diferencialne evolucije. Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2008, str. 123-126. (pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, A. Zamuda, V. Žumer. An Adaptive Differential Evolution Algorithm with Opposition-Based Mechanisms, Applied to the Tuning of a Chess Program. Advances in Differential Evolution, Studies in Computational Intelligence, (ISBN: 978-3-540-68827-3), Chakraborty, Uday K. (Ed.), 2008, letn. 143.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. Uglaševanje šahovskega programa BBChess z uporabo algoritma diferencialne evolucije. Zbornik šestnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2007, str. 73-76.

B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. A Differential Evolution for the Tuning of a Chess Evaluation Function. 2006 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 2006, str. 6742-6747.

B. Bošković, J. Brest, V. Žumer. Objektno orientirano načrtovanje in implementacija računalniškega šaha. Elektroteh. vestn., 2006, letn. 1, št. 73, str. 31-37.

B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. Adaptivni algoritem diferencialne evolucije za uglaševanje parametrov ocenitve funkcije računalniškega šaha. Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2006, str. 83-86.

B. Bošković, J. Brest. Računalniški šah. Abakus, 2006, str. 18.

B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. The Representation of Chess Game. Proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, 2005, str. 381-386.

B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. Učenje računalniškega šaha z uporabo algoritma diferencialne evolucije. Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2005, str. 71-74.

B. Bošković. Analiza algoritma za igranje šaha. Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005, str. 1-23.

B. Bošković. Implementacija računalniškega šaha: diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2004.