Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Programski jezik


Jezik Z_0 je eksperimentalen objektno usmerjen programski jezik, ki smo ga razvili v laboratoriju za računalniške arhitekture in jezike. Sintaktična struktura jezika je podobna Javi. Jezik je močno statično (hibridno) tipiziran s čistim objektno usmerjenim modelom, kar pomeni, da so vse enititete predstavljene uniformno kot objekti. Posebnost jezika je v tem, da stanje objekta definira izključno preko metod, ki dinamično naravo stanja odražajo z manipulacijo v času izvajanja. Jezik ima implementiran statično preverljiv in varen mehanizem za spremembo metod v času izvajanja. Možnost "prikrojevanja" metod v času izvajanja ima velik pomen v praktični uporabi, od dinamične specializacije do meta programiranja. Jezik Z_0 se prevaja v vmesni objektni kod, ki se izvaja na virtualnem stroju, katerega smo razvili posebej v ta namen. Programski jezik je implementiran v jeziku C++ s prosto dostopnimi orodji Flex in Yacc.

Meta programiranje

Programski jezik Z_0 dobiva tudi meta arhitekturo, s katero želimo prikazati in eksperimentirati s koncepti, ki s klasičnim pristopom niso mogoči. Cilj meta arhitekture je doseči še višjo stopnjo dinamične manipulacije programskega okolja.