Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliography:2005


International publications

(pdf) S. Greiner, D. Rebernak, J. Brest, V. Zumer. Z0 - A Tiny Experimental Language. SIGPLAN not., 2005, vol. 40, no. 8, pp. 19-28. DOI 10.1145/1089851.1089856.

(pdf) B. Boskovic, S. Greiner, J. Brest, V. Zumer. The Representation of Chess Game. Proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, 2005, pp. 381-386.

(pdf) J. Brest, J. Zerovnik. A Heuristic for the Asymmetric Traveling Salesman Problem. The 6th Metaheuristics International Conference, 2005, pp. 145-150.

(pdf) J. Brest, S. Greiner, B. Boskovic, V. Zumer. A Heuristic Algorithm for Function Optimization. Proceedings MIPRO, 2005, pp. 91-94.

National publications

(pdf) S. Greiner, J. Brest, V. Zumer. Nacrtovanje porazdeljene arhitekture za simultano izvajanje programskih bremen. Elektroteh. vestn., 2005, vol. 72, no. 2-3, pp. 91-96.

(pdf) J. Brest, S. Brest, J. Zerovnik. Primerjava hevristicnih algoritmov za trgovskega potnika. Zbornik stirinajste mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK, 2005, pp. 41-44.

(pdf) B. Boskovic, S. Greiner, J. Brest, V. Zumer. Ucenje racunalniskega saha z uporabo algoritma diferencialne evolucije. Zbornik stirinajste mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK, 2005, pp. 71-74.

(pdf) J. Brest, B. Boskovic, S. Greiner, V. Zumer. Nastavitev parametrov pri algoritmu diferencialne evolucije. Zbornik stirinajste mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK, 2005, pp. 79-82.

(pdf) J. Brest. Samo-prilagodljivi parametri DE. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2007, pp. ??.

(pdf) J. Brest. Nastavitev parametrov pri algoritmu diferencialne evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portoroz, 2007, pp. ??.

(pdf) B. Boskovic. Ucenje racunalniskega saha z uporabo algoritma diferencialne evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portoroz, 2007, pp. ??.

(pdf) B. Boskovic. Ucenje racunalniskega saha z evolucijskim pristopom. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Ljubljana, 2007, pp. ??.