Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliography:2008


International publications

(pdf) J. Brest, M. S. Maucec. Population Size Reduction for the Differential Evolution Algorithm. Applied Intelligence, 2008, vol. 29, no. 3, pp. 228-247. DOI 10.1007/s10489-007-0091-x.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Boskovic, V. Zumer. An Analysis of the Control Parameters’Adaptation in DE. Advances in Differential Evolution, Studies in Computational Intelligence, (ISBN: 978-3-540-68827-3), Chakraborty, Uday K. (Ed.), 2008, vol. 143, pp. 89-110.

(pdf) B. Boskovic, S. Greiner, J. Brest, A. Zamuda, V. Zumer. An Adaptive Differential Evolution Algorithm with Opposition-Based Mechanisms, Applied to the Tuning of a Chess Program. Advances in Differential Evolution, Studies in Computational Intelligence, (ISBN: 978-3-540-68827-3), Chakraborty, Uday K. (Ed.), 2008, vol. 143, pp. 287-298.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Boskovic, M. S. Maucec, V. Zumer. High-dimensional Real-parameter Optimization Using Self-adaptive Differential Evolution Algorithm with Population Size Reduction. 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 2008, pp. 2032-2039.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Boskovic, V. Zumer. Large Scale Global Optimization Using Differential Evolution with Self-adaptation and Cooperative Co-evolution. 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 2008, pp. 3719-3726.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Boskovic, S. Greiner, M. S. Maucec, V. Zumer. Self-Adaptive Differential Evolution with SQP Local Search. The Third International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications, 2008, pp. 59-69.

National publications

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Boskovic, V. Zumer. Globalna optimizacija problemov z velikim stevilom dimenzij. Elektrotehniski vestnik, 2008, vol. 75, no. 5, pp. 299-304.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Boskovic, V. Zumer. studija samoprilagajanja krmilnih parametrov pri algoritmu DEMOwSA. Elektrotehniski vestnik, 2008, vol. 75, no. 4, pp. 223-228.

(pdf) B. Boskovic, J. Brest, A. Zamuda, V. Zumer. Ratingiranje pri uglasevanju sahovskega programa z algoritmom diferencialne evolucije. Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK, 2008, pp. 103-106.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Boskovic, V. Zumer. Diferencialna evolucija za veckriterijsko optimizacijo s samoprilagajanjem in z lokalnim preiskovanjem SQP. Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK, 2008, pp. 123-126.

(pdf) A. Zamuda. Modeliranje, simulacija in upodabljanje gozdov z aplikacijo EcoMod. Eureka! Inovacije mladih - Natecaj najbolj inventivni in podjetnisko usmerjeni projekti 2008, 2008, pp. 1-4.

(pdf) J. Brest. Samoprilagodljiva diferencialna evolucija z lokalnim preiskovanjem SQP. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Ljubljana, 2008, pp. ??.

(pdf) A. Zamuda. Diferencialna evolucija za veckriterijsko optimizacijo s samoprilagajanjem in z lokalnim preiskovanjem SQP. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portoroz, 2008, pp. ??.

(pdf) B. Boskovic. Ratingiranje pri uglasevanju sahovskega programa z algoritmom diferencialne evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portoroz, 2008, pp. ??.

A. Zamuda. Samoprilagajanje krmilnih parametrov pri algoritmu diferencialne evolucije za veckriterijsko optimizacijo: MSc thesis. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2008.