Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliography:2010


International publications

(pdf) I. Fister, M. Mernik, B. Filipic. A hybrid self-adaptive evolutionary algorithm for marker optimization in the clothing industry. Applied soft computing, 2010, vol. 10, no. 2, pp. 409-422. DOI 10.1016/j.asoc.2009.08.001.

(pdf) M. S. Maucec, J. Brest. Reduction of Morpho-syntactic Features in Statistical Machine Translation of Highly Inflective Language. INFORMATICA, 2010, vol. 21, no. 1, pp. 95-116 (ISSN **0868-4952).

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Boskovic, V. Zumer. Woody Plants Model Recognition by Differential Evolution. The 4th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications (BIOMA 2010), 2010, pp. 205-215.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, I. Fister, M. Sepesy Maucec. Large Scale Global Optimization using Self-adaptive Differential Evolution Algorithm. 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, July 18 - 23, Barcelona, Spain, 2010, pp. 3097-3104.

(pdf) J. Brest, B. Boskovic, V. Zumer. An Improved Self-adaptive Differential Evolution Algorithm in Single Objective Constrained Real-Parameter Optimization. 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, July 18 - 23, Barcelona, Spain, 2010, pp. 1073-1080.

National publications

(pdf) B. Boskovic. Uglasevanje sahovske ocenitvene funkcije s pomocjo algoritma diferencialne evolucije. PhD Thesis, 2010.

(pdf) B. Boskovic, J. Brest, D. Casar, V. Zumer. Evolucijska arena. Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 2010, pp. 165-168.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. Veckriterijska rekonstrukcija numericno kodiranih proceduralnih modelov dreves z diferencialno evolucijo. Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 2010, pp. 169-172.

(pdf) D. Casar, B. Boskovic, J. Brest, V. Zumer. Avtomatizacija varnostnih nastavitev streznika Debian. Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 2010, pp. 155-158.

(pdf) M. Pulko, B. Boskovic, J. Brest. KDE4 namizje – plazma in javascript plazmoidi. Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 2010, pp. 18-21.

(pdf) I. Fister ml., I. Fister. Uporaba domensko specificnega jezika pri merjenju casa na sportnih tekmovanjih. Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 2010, pp. 409-410.