Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliography:2007


International publications

(pdf) J. Brest, B. Boskovic, S. Greiner, V. Zumer, M. S. Maucec. Performance comparison of self-adaptive and adaptive differential evolution algorithms. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 2007, vol. 11, no. 7, pp. 617-629. DOI 10.1007/s00500-006-0124-0.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Boskovic, V. Zumer. Differential Evolution for Multiobjective Optimization with Self Adaptation. The 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation CEC2007, 2007, pp. 3617-3624.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, N. Guid, and V. Zumer. Modelling, Simulation, and Visualization of Forest Ecosystems. The IEEE Region 8 EUROCON 2007: International conference on 'Computer as a tool', September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, 2007, pp. 2600-2606.

(pdf) M. S. Maucec and J. Brest. Data Sparsity Reduction in Statistical Machine Translation From Highly Inflected Language to English. 3rd Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, October 5-7, 2007, Poznan, Poland, 2007, pp. 448-452.

National publications

(pdf) J. Brest, V. Zumer, M. S. Maucec. Population size in differential evolution algorithm. Elektroteh. vestn., 2007, vol. 74, no. 1-2, pp. 55-60.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Boskovic, V. Zumer. Veckriterijska optimizacija: primerjava algoritmov MOjDE in DEMO. Zbornik sestnajste mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK, 2007, pp. 85-88.

(pdf) B. Boskovic, J. Brest, A. Zamuda, V. Zumer. Uglasevanje sahovskega programa BBChess z uporabo algoritma diferencialne evolucije. Zbornik sestnajste mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK, 2007, pp. 73-76.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Boskovic, V. Zumer. Veckriterijska optimizacija: eksperimentalni rezultati algoritmov MOjDE in DEMO. Zbornik sestnajste mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK, 2007, pp. 89-92.

(pdf) A. Zamuda. Modeliranje, simulacija in upodabljanje gozdov. Abakus, 2007, pp. 22-23.

(pdf) S. Tutek. Svoboda! Ali vas zanima prosta kola, prosto pivo ali prosta programska oprema?. Abakus, 2007, vol. 7, no. 1, October, pp. 22-24.

(pdf) J. Brest. Globalna optimizacija z velikim stevilom dimenzij. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2007, pp. ??.

(pdf) J. Brest. Veckriterijska optimizacija: primerjava algoritmov MOjDE in DEMO. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portoroz, 2007, pp. ??.

(pdf) B. Boskovic. AODE - alogoritem diferencialne evolucije, ki temelji na nasprotjih. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2007, pp. ??.

(pdf) B. Boskovic. Uglasevanje sahovskega programa BBChess z uporabo algoritma diferencialne evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portoroz, 2007, pp. ??.

(pdf) A. Zamuda. Interaktivno gojenje ekosistemov z operatorji evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2007, pp. ??.

(pdf) A. Zamuda. Veckriterijska optimizacija: eksperimentalni rezultati algoritmov MOjDE in DEMO. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portoroz, 2007, pp. ??.

(pdf) A. Zamuda. Testne funkcije in metrike za veckriterijsko optimizacijo. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Ljubljana, 2007, pp. ??.