Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliography:2011


International publications

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution for Parameterized Procedural Woody Plant Models Reconstruction. Applied Soft Computing, 2011, vol. 11, no. 8, pp. 4904-4912. DOI 10.1016/j.asoc.2011.06.009.

Zamuda-ecomod-jde.png

(pdf) J. Brest, M. S. Maucec. Self-adaptive Differential Evolution Algorithm using Population Size Reduction and Three Strategies. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 2011, vol. 15, no. 11, pp. 2157-2174. DOI 10.1007/s00500-010-0644-5.

(pdf) B. Boskovic, J. Brest, A. Zamuda, S. Greiner, V. Zumer. History Mechanism Supported Differential Evolution for Chess Evaluation Function Tuning. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 2011, vol. 15, no. 4, pp. 667- 682. DOI 10.1007/s00500-010-0593-z.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, I. Fister, B. Boskovic, M. S. Maucec. Constrained real-parameter optimization using a differential evolution algorithm. IEEE SSCI2011 symposium series on computational intelligence, 2011, pp. 9 -16.

(pdf) I. Fister, I. Fister, M. Mernik, J. Brest. Design and implementation of domain-specific language easytime. Comput. syst. struct., October 2011, vol. 37, no. 4, pp. 151 - 167. DOI 10.1016/j.cl.2011.04.001.

(pdf) B. Boskovic, J. Brest. Tuning Chess Evaluation Function Parameters using Differential Evolution Algorithm. INFORMATICA, 2011, vol. 35, no. 2, pp. 283 - 284.

(pdf) I. Fister, M. Mernik, I. Fister, D. Hrncic. Implementation of the domain-specific language easy time using a LISA compiler generator. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, September 2011, pp. 809-816.

(pdf) I. Fister, J. Brest. Using differential evolution for the graph coloring. IEEE SSCI2011 symposium series on computational intelligence : proceedings. Piscataway: IEEE, 2011, pp. 150-156.

National publications

(pdf) B. Boskovic, J. Brest. Chess program Umko. Elektrotehniski vestnik, 2011, vol. 78, no. 3, pp. 153 - 158.

(pdf) I. Fister, I. Fister. Measuring Time in Sporting Competitions with the Domain-Specific Language EasyTime. Elektrotehniski vestnik, 2011, vol. 78, no. 1/2, pp. 36 - 41.

(pdf) I. Fister, I. Fister. Concept of drafting detection system in Ironmans. Elektrotehniski vestnik, 2011, vol. 78, no. 4, pp. 218 - 222.

(pdf) B. Boskovic, J. Brest, D. Casar. Mehanizem samoprilagodljivih krmilnih parametrov v algoritmu diferencialne evolucije. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 2011, pp. 209-212.

(pdf) A. Zamuda. Diferencialna evolucija realnih industrijskih izzivov CEC 2011. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK 2011, 2011, pp. 185-188.

(pdf) A. Zamuda, A. Cep, J. Brest. Optimizacija medatomskega energijskega potenciala Lennard-Jones z diferencialno evolucijo na arhitekturi CUDA. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK 2011, 2011, pp. 197-200.

(pdf) D. Casar, B. Boskovic, J. Brest. Sahovski program Umko za Android. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK 2011, 2011, pp. 71-74.

(pdf) I. Fister ml., I. Fister, J. Brest, B. Boskovic. Odkrivanje voznje v zavetrju na triatlonskih tekmovanjih: stvarnost ali iluzija. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK 2011, 2011, pp. 111-114.

(pdf) C. Drofenik, B. Boskovic, J. Brest. Spletna aplikacija za generiranje poljubno strukturiranih datotek. Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniske in racunalniske konference ERK 2011, 2011, pp. 55-58.

(pdf) A. Zamuda. Povzemanje vsebine dokumentov in diferencialna evolucija. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2011, pp. ??.