Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliografija:2007


Mednarodne objave

(pdf) J. Brest, B. Bošković, S. Greiner, V. Žumer, M. S. Maučec. Performance comparison of self-adaptive and adaptive differential evolution algorithms. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 2007, letn. 11, št. 7, str. 617-629. DOI 10.1007/s00500-006-0124-0.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution for Multiobjective Optimization with Self Adaptation. The 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation CEC 2007, 2007, str. 3617-3624.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, N. Guid, and V. Žumer. Modelling, Simulation, and Visualization of Forest Ecosystems. The IEEE Region 8 EUROCON 2007: International conference on 'Computer as a tool', September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, 2007, str. 2600-2606.

(pdf) M. S. Maučec and J. Brest. Data Sparsity Reduction in Statistical Machine Translation From Highly Inflected Language to English. 3rd Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, October 5-7, 2007, Poznan, Poland, 2007, str. 448-452.

Nacionalne objave

(pdf) J. Brest, V. Žumer, M. S. Maučec. Velikost populacije pri algoritmu diferencialne evolucije. Elektrotehniški vestnik, 2007, letn. 74, št. 1-2, str. 55-60.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Bošković, V. Žumer. Večkriterijska optimizacija: primerjava algoritmov MOjDE in DEMO. Zbornik šestnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2007, str. 85-88.

(pdf) B. Bošković, J. Brest, A. Zamuda, V. Žumer. Uglaševanje šahovskega programa BBChess z uporabo algoritma diferencialne evolucije. Zbornik šestnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2007, str. 73-76.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Večkriterijska optimizacija: eksperimentalni rezultati algoritmov MOjDE in DEMO. Zbornik šestnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2007, str. 89-92.

(pdf) A. Zamuda. Modeliranje, simulacija in upodabljanje gozdov. Abakus, 2007, str. 22-23.

(pdf) S. Tutek. Svoboda! Ali vas zanima prosta kola, prosto pivo ali prosta programska oprema?. Abakus, 2007, letn. 7, št. 1, oktober, str. 22-24.

(pdf) J. Brest. Globalna optimizacija z velikim številom dimenzij. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2007, str. ??.

(pdf) J. Brest. Večkriterijska optimizacija: primerjava algoritmov MOjDE in DEMO. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portorož, 2007, str. ??.

(pdf) B. Bošković. AODE - alogoritem diferencialne evolucije, ki temelji na nasprotjih. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2007, str. ??.

(pdf) B. Bošković. Uglaševanje šahovskega programa BBChess z uporabo algoritma diferencialne evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portorož, 2007, str. ??.

(pdf) A. Zamuda. Interaktivno gojenje ekosistemov z operatorji evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2007, str. ??.

(pdf) A. Zamuda. Večkriterijska optimizacija: eksperimentalni rezultati algoritmov MOjDE in DEMO. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portorož, 2007, str. ??.

(pdf) A. Zamuda. Testne funkcije in metrike za večkriterijsko optimizacijo. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Ljubljana, 2007, str. ??.