Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliografija:2009


Mednarodne objave

(pdf) S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. Zero - A blend of static typing and dynamic metaprogramming. Computer Languages, Systems & Structures, 2009, letn. 35, št. 3, str. 241-251. DOI 10.1016/j.cl.2008.04.001.

(pdf) M. S. Maučec, T. Rotovnik, Z. Kačič, J. Brest. USING DATA-DRIVEN SUB-WORD UNITS IN LANGUAGE MODEL OF HIGHLY INFLECTIVE SLOVENIAN LANGUAGE. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2009, letn. 23, št. 2, str. 287-312.

(pdf) S. Greiner. Run-time Manipulation of Programs in a Statically-Typed Language. INFORMATICA, 2009, letn. 33, št. 3, str. 397-398.

(pdf) M. S. Maučec, J. Brest. Statistical Machine Translation from Slovenian to English Using Reduced Morphology. Lecture Notes in Computer Science, 2009, letn. 5603, št. Human Language Technology. Challenges of the Information Society, str. 451-460.

(pdf) J. Brest. Constrained Real-Parameter Optimization with ε-Self-Adaptive Differential Evolution. Studies in Computational Intelligence, ISBN: 978-3-642-00618-0, Mezura-Montes, Efrén (Ed.), 2009, letn. 198, str. 73-93.

(pdf) J. Brest. Differential Evolution with Self-Adaptation. Encyclopedia of Artificial Intelligence, Information Science Reference: IGI Global, 2009, str. 488-493.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Bošković, V. Žumer. Dynamic Optimization using Self-Adaptive Differential Evolution. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2009, 2009, str. 415-422.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution with Self-adaptation and Local Search for Constrained Multiobjective Optimization. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2009, 2009, str. 195-202.

Nacionalne objave

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, V. Žumer. Razpoznava numerično kodiranih proceduralnih modelov iz slik naravnih dreves z uporabo diferencialne evolucije. Zbornik osemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2009, str. 171-174.

(pdf) M. Pulko, B. Bošković, J. Brest. Programiranje grafičnih vmesnikov s knjižnico QT. Zbornik osemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2009, str. 27-30.

(pdf) J. Brest. Statistično strojno prevajanje iz slovenščine v angleščino. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Ljubljana, 2009, str. ??.

(pdf) A. Zamuda. Vpliv velikosti populacije diferencialne evolucije na razpoznavo proceduralnih modelov naravnih dreves. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2009, str. ??.