Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliografija:2014


Mednarodne objave

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. Vectorized Procedural Models for Animated Trees Reconstruction using Differential Evolution. Information Sciences, 2014, letn. 278, str. 1-21. DOI 10.1016/j.ins.2014.04.037.

Zamuda-EcoMod-vectorized.png

(pdf) A. Zamuda, J. D. Hernández Sosa. Differential Evolution and Underwater Glider Path Planning Applied to the Short-Term Opportunistic Sampling of Dynamic Mesoscale Ocean Structures. Applied Soft Computing, November 2014, letn. 24, str. 95–108. DOI 10.1016/j.asoc.2014.06.048.

Zamuda-DE UGPP img150.png

(pdf) U. Mlakar, J. Brest, A. Zamuda. Differential Evolution for Self-adaptive Triangular Brushstrokes. Student Workshop on Bioinspired Optimization Methods and their Applications - BIOMA 2014, 13 September 2014, Ljubljana. ŠILC, Jurij (ur.), ZAMUDA, Aleš (ur.). Bioinspired optimization methods and their applications: proceedings of the Student Workshop on Bioinspired Optimization Methods and their Applications - BIOMA 2014, 13 September 2014, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2014, str. 105-116.

Mlakar-brushDE.png

Nacionalne objave

(pdf) A. Zamuda. Satelitska navigacija avtonomnih robotskih morskih sond skozi vrtince okoli vulkanskih otokov in optimizacija trajektorij z evolucijskimi algoritmi nad velikimi realno-časovnimi okoljskimi podatkovnimi tokovi. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2014, str. ??.

(pdf) A. Zamuda. Diferencialna evolucija in velikost genotipa proceduralnih modelov dreves. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Ljubljana, 2014, str. ??.