Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliografija:2021


Mednarodne objave


(pdf) Fister Iztok, Brest Janez, Iglesias Andres, Galvez Akemi , Deb Suash, Fister Iztok. On Selection of a Benchmark by Determining the Algorithms’ Qualities. IEEE Access, 2021, letn. 9, str. 51166-51178. DOI 10.1109/ACCESS.2021.3058285.


(pdf) Brest Janez, Bošković Borko. Low Autocorrelation Binary Sequences: Best-Known Peak Sidelobe Level Values. IEEE Access, 2021, letn. 9, str. 67713-67723. DOI 10.1109/ACCESS.2021.3077541.(SharedIt,pdf) Aleš Zamuda. Parallelization of Benchmarking using HPC: Text Summarization in Natural Language Processing (NLP), Glider Piloting in Deep-sea Missions, and Search Algorithms in Computational Intelligence (CI). V: KREK, Janez (ur.). Austrian-Slovenian HPC Meeting 2021 - ASHPC21 : online Meeting, May 31st - June 2nd, 2021. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering; Maribor: Institute of Information Science, ISBN 978-961-6980-77-7, ISBN 978-961-6133-48-7, 2021, str. 35. DOI https://doi.org/10.3359/2021hpc.

Zamuda2021-ParallelizationBenchHPC-ASHPC.png

Objave v slovenščini

(pdf) H. Zeman, A. Zamuda. Avtomatizacija večpredstavnostnih ukazov s pomočo storitve glasovnega nadzora preko Google Assistant in Wit.ai. MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.). AIG.si 21 : 8. april 2021 : zbornik dvanajste konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu. Elektronska izd. Ljubljana: Društvo avtomatikov Slovenije, 2021. Str. 1-5, ilustr. Zbirka Zborniki prispevkov konference AIG. ISBN 978-961-93818-7-82591-0442, 29). Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE: = Slovenian Section IEEE, 2021, str. 1-5.