Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliografija:2006


Mednarodne objave

(pdf) J. Brest, S. Greiner, B. Bošković, M. Mernik, V. Žumer. Self-Adapting Control Parameters in Differential Evolution: A Comparative Study on Numerical Benchmark Problems. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2006, letn. 10, št. 6, str. 646-657. DOI 10.1109/TEVC.2006.872133.

(pdf) M. Sepesy Maučec, J. Brest, Z. Kačič. Statistični modeli poravnave pri strojnem prevajanju iz slovenščine v angleščino. Elektrotehniški vestnik, 2006, letn. 5, št. 73, str. 273-278.

(pdf) J. Brest, V. Žumer, M. S. Maučec. Self-Adaptive Differential Evolution Algorithm in Constrained Real-Parameter Optimization. 2006 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 2006, str. 919-926.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. A Differential Evolution for the Tuning of a Chess Evaluation Function. 2006 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 2006, str. 6742-6747.

(pdf) J. Brest, V. Žumer, M. S. Maučec. CONTROL PARAMETERS IN SELF-ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION. The 2nd International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications, 2006, str. 35-44.

(pdf) M. S. Maučec, J. Brest, Z. Kačič. Slovenian to English Machine Translation using Corpora of Different Sizes and Morpho-syntactic Information. Jezikovne tehnologije : zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 2006, str. 222-225.

(pdf) S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. Advantages of dynamic method-oriented mechanism in a statically typed object-oriented programming language Z0. Proceedings of the 28th International Conference on Information Technology Interfaces, 2006, str. 433-438.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, N. Guid, and V. Žumer. Construction of Virtual Trees within Ecosystems with EcoMod Tool. IPSI-2006 Slovenia, International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and Interdisciplinary Research, Book of Abstracts, 2006, str. 15.

Nacionalne objave

(pdf) B. Bošković, J. Brest, V. Žumer. Objektno orientirano načrtovanje in implementacija računalniškega šaha. Elektroteh. vestn., 2006, letn. 73, št. 1, str. 31-37.

(pdf) I. Pešl, V. Žumer, J. Brest. Optimizacija s pomočjo kolonije mravelj. Elektrotehniški vestnik, 2006, letn. 2-3, št. 73, str. 93-98.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. Adaptivni algoritem diferencialne evolucije za uglaševanje parametrov ocenitve funkcije računalniškega šaha. Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2006, str. 83-86.

(pdf) J. Brest, M. S. Maučec, B. Bošković, S. Greiner, V. Žumer. Optimizacija z omejitvami: eksperimentalni rezultati s samo-prilagodljivim algoritmom diferencialne evolucije. Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2006, str. 91-94.

(pdf) A. Zamuda, N. Guid. Modeliranje, simulacija in upodabljanje gozdov. Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2006, str. 391-392.

(pdf) B. Bošković, J. Brest. Računalniški šah. Abakus, 2006, str. 18.

(pdf) J. Brest. Optimizacija z omejitvami: eksperimentalni rezultati s samo-prilagodljivim algoritmom diferencialne evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portorož, 2006, str. ??.

(pdf) J. Brest. Constrained-based optimizations with DE. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Ljubljana, 2006, str. ??.

(pdf) B. Bošković. Adaptivni algoritem diferencialne evolucije za uglaševanje parametrov ocenitve funkcije računalniškega šaha. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portorož, 2006, str. ??.