Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliografija:2008


Mednarodne objave

(pdf) J. Brest, M. S. Maučec. Population Size Reduction for the Differential Evolution Algorithm. Applied Intelligence, 2008, letn. 29, št. 3, str. 228-247. DOI 10.1007/s10489-007-0091-x.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Bošković, V. Žumer. An Analysis of the Control Parameters’Adaptation in DE. Advances in Differential Evolution, Studies in Computational Intelligence, (ISBN: 978-3-540-68827-3), Chakraborty, Uday K. (Ed.), 2008, letn. 143, str. 89-110.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, A. Zamuda, V. Žumer. An Adaptive Differential Evolution Algorithm with Opposition-Based Mechanisms, Applied to the Tuning of a Chess Program. Advances in Differential Evolution, Studies in Computational Intelligence, (ISBN: 978-3-540-68827-3), Chakraborty, Uday K. (Ed.), 2008, letn. 143, str. 287-298.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Bošković, M. S. Maučec, V. Žumer. High-dimensional Real-parameter Optimization Using Self-adaptive Differential Evolution Algorithm with Population Size Reduction. 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 2008, str. 2032-2039.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Large Scale Global Optimization Using Differential Evolution with Self-adaptation and Cooperative Co-evolution. 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 2008, str. 3719-3726.

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Bošković, S. Greiner, M. S. Maučec, V. Žumer. Self-Adaptive Differential Evolution with SQP Local Search. The Third International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications, 2008, str. 59-69.

Nacionalne objave

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Bošković, V. Žumer. Globalna optimizacija problemov z velikim številom dimenzij. Elektrotehniški vestnik, 2008, letn. 75, št. 5, str. 299-304.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Študija samoprilagajanja krmilnih parametrov pri algoritmu DEMOwSA. Elektrotehniški vestnik, 2008, letn. 75, št. 4, str. 223-228.

(pdf) B. Bošković, J. Brest, A. Zamuda, V. Žumer. Ratingiranje pri uglaševanju šahovskega programa z algoritmom diferencialne evolucije. Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2008, str. 123-126.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Diferencialna evolucija za večkriterijsko optimizacijo s samoprilagajanjem in z lokalnim preiskovanjem SQP. Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2008, str. 103-106.

(pdf) A. Zamuda. Modeliranje, simulacija in upodabljanje gozdov z aplikacijo EcoMod. Eureka! Inovacije mladih - Natečaj najbolj inventivni in podjetniško usmerjeni projekti 2008, 2008, str. 1-4.

(pdf) J. Brest. Samoprilagodljiva diferencialna evolucija z lokalnim preiskovanjem SQP. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Ljubljana, 2008, str. ??.

(pdf) A. Zamuda. Diferencialna evolucija za večkriterijsko optimizacijo s samoprilagajanjem in z lokalnim preiskovanjem SQP. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portorož, 2008, str. ??.

(pdf) B. Bošković. Ratingiranje pri uglaševanju šahovskega programa z algoritmom diferencialne evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portorož, 2008, str. ??.

A. Zamuda. Samoprilagajanje krmilnih parametrov pri algoritmu diferencialne evolucije za večkriterijsko optimizacijo: magistrsko delo. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2008.