Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Aleš Zamuda


Redakcija dne 13:52, 22. december 2022 od Ales (Pogovor | prispevki)
(prim) ←Starejša revizija | poglejte trenutno redakcijo (prim) | Novejša revizija→ (prim)

Habilitacijski naziv: izredni profesor

Dosežena izobrazba: {dr., mag., univ. dipl. inž.} rač. in inf.

Včlanjen v mednarodne organizacije: IEEE (Senior Member, Slovenia Section Vice Chairman, YP Slovenia Chairman, CIS member), ACM (SIGEVO member), EurAI

Prostor: F-204 (kabinet), F-203 (laboratorij), FERI
Govorilne ure: petek 13-15h
Telefon: (+386 2) 220 7404
E-pošta: ales.zamuda@um.si (pubkey)
Osebno spletišče: http://www.aleszamuda.si/

Ales.png

Aleš Zamuda je diplomiral leta 2006, magistriral leta 2008 in doktoriral leta 2012 na študijskih programih računalništvo in informatika na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Zaposlen je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Deluje znotraj raziskovalne skupine Laboratorija za računalniške arhitekture in jezike ter programske skupine Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve. Njegova interesna področja zajemajo evolucijske algoritme, večkriterijsko optimizacijo, umetno življenje in računalniško animacijo. Objavil je več kot 30 znanstvenih prispevkov, izbrane tudi v zgornji četrtini znanstvenih revij na področju računalništva, kot sta Applied Soft Computing in Information Sciences ter prejel številne citate znanstvenih del. Programiral je od pričetka osnovne šole in od takrat prejel številne nacionalne in mednarodne nagrade, kot je mednarodna nagrada IEEE R8 SPC 2007 za diplomsko delo in zlata medalja za inovacijo iz področja disertacije v Seulu leta 2012. Njegova biografija je uvrščena v Marquis Who is Who in the World, je tudi Senior Member član IEEE in član IEEE CIS. Je pisec recenzij za najbolj priznane znanstvene revije na področju računalništva, kot je IEEE Transactions on Evolutionary Computation in več kot 40 ostalih. Sodeloval je v več kot sedemdeset programskih in tehničnih komitejih na mednarodnih konferencah, vključno s CEC od leta 2007 v Singapurju. Je tudi urednik pri reviji Swarm and Evolutionary Computation iz kakovostnega razreda JCR Q1.

(Curriculum vitae)
Doktorska disertacija
Magistrsko delo
Univerzitetna diploma
COBISS (bibliografija)

LinkedIn ID (dodaj kontakt)
ResearchGate ID, ORCID ResearcherID, Scopus ID
Google Scholar ID: Citati

Pedagoška dejavnost

Predmet Letnik Program Predavanja Vaje
Postavitev in upravljanje računalniških oblakov 1. R-IT (MAG) izr. prof. dr. Aleš Zamuda izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Računalniške arhitekture 2. R-IT (UN) red. prof. dr. Janez Brest izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Programiranje I 1. R-IT (UN) red. prof. dr. Janez Brest izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Diplome R-IT 3. R-IT (DR/MAG/UN/VS) Izberite teme: iz moje bibliografije izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Projekt Dirkalne veleigre 2., 3. R-IT (UN) / izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Stare generacije
Aplikacijski strežniki 1. R-IT (MAG) izr. prof. dr. Aleš Zamuda izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Povezljivi sistemi in inteligentne storitve 1. R-IT (MAG) red. prof. dr. Janez Brest izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Heterogeni računalniški sistemi 3. R-IT (UN) red. prof. dr. Janez Brest izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Arhitektura računalnikov 2. RI-UNI red. prof. dr. Janez Brest izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Sistemska administracija (2010/11) 2. R-IT (UN) red. prof. dr. Janez Brest izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Principi programskih jezikov 1. R-IT (MAG) red. prof. dr. Janez Brest izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Projekt Omrežne igre 2., 3. R-IT (UN) / izr. prof. dr. Aleš Zamuda
Projekt Mobilne igre 2., 3. R-IT (UN) / izr. prof. dr. Aleš Zamuda


Pri kontaktu na e-pošto v zvezi s pedagoško dejavnostjo študenti kot zadevo navedite:
Vaje <kratica predmeta>, <študijski program> :: <vpisna št.> :: <zadeva>

Raziskovalni projekti

Um-logotip-ang-lq.png Arrs-logo-en.png Ieee logo mb tagline.png Ieee cis.png IEEE YPLogo-colour.png EurAI.png Logo cost.png Logo imappnio.jpg Chipset logo long-300x80.png Logo-SmartVillages.png SkladKadri LOGO.jpg

Urednik mednarodnih recenziranih znanstvenih revij

Odgovorni urednik (Associate Editor)

Odgovorni urednik pri reviji (Associate Editor): Swarm and Evolutionary Computation (ISSN: 2210-6502)

SWEVO.gif

Gostujoči odgovorni urednik (Guest Associate Editor)

(pdf) A. Zamuda. (gostujoči odgovorni urednik). Frontiers in Robotics and AI, 2016, letn. Computational Intelligence section.

(pdf) A. Zamuda. (gostujoči odgovorni urednik). Frontiers in Neurorobotics, 2016.

(pdf) J. Šilc, A. Zamuda (gostujoča odgovorna urednika). Special Issue on "Bioinspired Optimization" (guest editors). Informatica - An International Journal of Computing and Informatics, 2015, letn. 39, št. 2, str. 1-122.

Informatica-Bioinspired-SI.png

Urednik konferenčnih zbornikov

(pdf) D. Gleich, P. Planinšič, A. Zamuda. 2018 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP). IEEE Xplore, Maribor, 20-22 June 2018.

LogoIWSSIP2018.png

Objave v znanstveni literaturi

(pdf) A. Zamuda. Differential Evolution and Large-Scale Optimization Applications. IGI Global, InfoSci-Videos, April 2016. DOI 10.4018/978-1-5225-0729-1.

Zamuda2016-DElargeScaleOptimApps-IGI thumb.png

(pdf) H. Hamann, Y. Khaluf, J. Botev, M. Divband Soorati, E. Ferrante, O. Kosak, J.-M. Montanier, S. Mostaghim, R. Redpath, J. Timmis, F. Veenstra, M. Wahby, A. Zamuda. Hybrid Societies: Challenges and Perspectives in the Design of Collective Behavior in Self-organizing Systems. Frontiers in Robotics and AI, 2016, letn. 3, št. 14. DOI 10.3389/frobt.2016.00014.

HybridSocieties FRAI 2016 thumb.png

(pdf) A. Zamuda, J. D. Hernández Sosa, L. Adler. Constrained Differential Evolution Optimization for Underwater Glider Path Planning in Sub-mesoscale Eddy Sampling. Applied Soft Computing, 2016, letn. 42, str. 93-118. DOI 10.1016/j.asoc.2016.01.038.

Zamuda UGPPcorridorASOC2.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. Self-adaptive control parameters' randomization frequency and propagations in differential evolution. Swarm and Evolutionary Computation, 2015, letn. 25, str. 72-99. DOI 10.1016/j.swevo.2015.10.007.

Special Issue on Recent Advances in Modern Nature-Inspired Algorithms (RAMONA)

HOT25

ZamudaBrest-RandomizationAndPropagationInDEcontrol-SWEVO-RAMONA.png

(pdf) A. Glotić, A. Zamuda. Short-term combined economic and emission hydrothermal optimization by surrogate differential evolution. Applied Energy, 1 March 2015, letn. 141, str. 42-56. DOI 10.1016/j.apenergy.2014.12.020.

(JCR Impact Factor=5.746)

Featured article in REGinnovations

APEN-SurrogateDE.png

(pdf) A. Zamuda, J. D. Hernández Sosa. Differential Evolution and Underwater Glider Path Planning Applied to the Short-Term Opportunistic Sampling of Dynamic Mesoscale Ocean Structures. Applied Soft Computing, November 2014, letn. 24, str. 95–108. DOI 10.1016/j.asoc.2014.06.048.

Zamuda-DE UGPP img150.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. Vectorized Procedural Models for Animated Trees Reconstruction using Differential Evolution. Information Sciences, 2014, letn. 278, str. 1-21. DOI 10.1016/j.ins.2014.04.037.

Zamuda-EcoMod-vectorized.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. Environmental Framework to Visualize Emergent Artificial Forest Ecosystems. Information Sciences, 2013, letn. 220, str. 522-540. DOI 10.1016/j.ins.2012.07.031.

Zamuda-EcoMod-environ.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution for Parameterized Procedural Woody Plant Models Reconstruction. Applied Soft Computing, 2011, letn. 11, št. 8, str. 4904-4912. DOI 10.1016/j.asoc.2011.06.009.

Zamuda-ecomod-jde.png

(pdf) A. Zamuda, U. Mlakar. Differential Evolution Control Parameters Study for Self-Adaptive Triangular Brushstrokes. Informatica - An International Journal of Computing and Informatics, 2015, letn. 39, št. 2, str. 105-113.

Informatica-Bioinspired-Zamuda Mlakar BrushDE.png

(pdf) A. Zamuda, M. Nicolau, C. Zarges. A black-box discrete optimization benchmarking (BB-DOB) pipeline survey: taxonomy, evaluation, and ranking. Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO 2018), 2018, str. 1777-1782.

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. On Tenfold Execution Time in Real World Optimization Problems with Differential Evolution in Perspective of Algorithm Design. 2018 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2018, str. 1-5.

(pdf) A. Zamuda. Differential Evolution and Systems, Signals, and Image Processing - Tutorial. 2018 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2018, str. 1-28.

(pdf) A. Zamuda. Differential Evolution for Evolutionary Computation Challenges: examples from tree growth, energy scheduling, and deep ocean underwater robotics - Tutorial. 24th International Conference on Soft Computing, 2018, str. 1-1.

(pdf) A. Zamuda. Optimization Algorithms. IEEE Region 8 Student and Young Professional Congress, Porto, 2018, str. 1-1.

(pdf) A. Zamuda, C. Zarges, G. Stiglic, G. Hrovat. Stability selection using a genetic algorithm and logistic linear regression on healthcare records. Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO 2017), 2017, str. 143-144.

(pdf) A. Zamuda. Adaptive Constraint Handling and Success History Differential Evolution for CEC 2017 Constrained Real-Parameter Optimization. Proceedings of the 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2017, str. 2443--2450.

(pdf) A. Viktorin, R. Senkerik, M. Pluhacek, T. Kadavy, A. Zamuda. Distance based parameter adaptation for differential evolution. 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 2017, str. ??.

(pdf) A. Zamuda. Interaktivni multimedijski oglasni panoji - Adin DS : nadgradnja transformacijskega strežnika, gradnikov prikaza in trženja. Končno poročilo o doseženih ciljih : projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja v okviru OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije "Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016-2020. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2017, str. 1--29.

(pdf) A. Zamuda. Insight into Parameter Control During Evolution. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Ljubljana, 2017, str. ??.

(pdf) A. Viktorin, R. Senkerik, M. Pluhacek, A. Zamuda. Success Clusters in Differential Evolution. IEEE SSCI2016 Symposium Series on Computational Intelligence, December 6-9, 2016, Athens, Greece, 2016.

(pdf) A. Zamuda, J. D. Hernandez Sosa, L. Adler. Improving Constrained Glider Trajectories for Ocean Eddy Border Sampling within Extended Mission Planning Time. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2016, 2016, str. 1727-1734.

ZamudaCEC2016cUGPPextendedTime.png

(pdf) A. Zamuda, U. Mlakar. Tiled EvoLisa Image Evolution With Blending Triangle Brushstrokes and Gene Compression DE. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2016, 2016, str. 2618-2625.

ZamudaCEC2016brushTiledEvoLisaBlending.pngCec-evolisa-4.gif

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. Tree Model Reconstruction Innovization Using Multi-objective Differential Evolution. 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE WCCI 2012), Brisbane, Australia, 2012, str. 575-582.

Zamuda-ecomod-jde mo.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution with Self-adaptation and Local Search for Constrained Multiobjective Optimization. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2009, 2009, str. 195-202.

Cec09-zamuda graph.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Large Scale Global Optimization Using Differential Evolution with Self-adaptation and Cooperative Co-evolution. 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 2008, str. 3719-3726.

Wcci08-zamuda graph.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution for Multiobjective Optimization with Self Adaptation. The 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation CEC2007, 2007, str. 3617-3624.

Cec07-2datt.png

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Bošković, V. Žumer. An Analysis of the Control Parameters’ Adaptation in DE. Advances in Differential Evolution, Studies in Computational Intelligence, (ISBN: 978-3-540-68827-3), Chakraborty, Uday K. (Ed.), 2008, letn. 143, str. 89-110.

Uday-SA-DE.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. A Study in Self-adaptation of Control Parameters in the DEMOwSA Algorithm. Electrotechnical Review, 2008, letn. 75, št. 4, str. 223-228.

Ev07-sympart.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, N. Guid, V. Žumer. Modelling, Simulation, and Visualization of Forest Ecosystems. The IEEE Region 8 EUROCON 2007: International conference on 'Computer as a tool', September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, 2007, str. 2600-2606.

Spc-drevesa.png

A. Zamuda. Differential Evolution for Parameterized Procedural Woody Plant Models Reconstruction: doktorska disertacija. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2012.

Več bibliografije

Nagrade

Komiteji in organizacije

Publons profil recenzenta

Awards Publons zamuda 1percent.png

Recenzent pri znanstvenih revijah

Recenzent za recije, večinoma z visokim faktorjem citiranja (JCR)

 1. Acta polytechnica Hungarica. Zamuda, Aleš (reviewer 2017). Budapest: Bp. Tech Polytech. Inst. ISSN 1785-8860. COBISS.SI-ID 10351126
 2. Applied soft computing. Zamuda, Aleš (reviewer 2013-2017). [Print ed.]. Amsterdam: Elsevier, 2001-. ISSN 1568-4946. http://www.sciencedirect.com/science/journal/15684946/. COBISS.SI-ID 16080679
 3. Computational intelligence and neuroscience. Zamuda, Aleš (reviewer 2017). [New York]: Hindawi Publishing Corporation, 2006-. ISSN 1687-5265. http://www.hindawi.com/journals/cin/. COBISS.SI-ID 22914534
 4. Expert systems with applications. Zamuda, Aleš (reviewer 2017). [Print ed.]. Oxford: Pergamon, 1990-. ISSN 0957-4174. http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174/open-access. COBISS.SI-ID 171291
 5. IEEE transactions on evolutionary computation. Zamuda, Aleš (reviewer 2007-2017). [Print ed.]. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1997-. ISSN 1089-778X. COBISS.SI-ID 16940805
 6. Information sciences. Zamuda, Aleš (reviewer 2011-2017). [Print ed.]. New York: North-Holland, 1968-. ISSN 0020-0255. COBISS.SI-ID 25613056
 7. Journal of computational methods in sciences and engineering. Zamuda, Aleš (reviewer 2017). Cambridge: Cambridge International Science; Amsterdam; Washington, DC; Tokyo: IOS Press. ISSN 1472-7978. COBISS.SI-ID 513955865
 8. Neural computing & applications. Zamuda, Aleš (reviewer 2014, 2016-2017). London: Springer, 1993-. ISSN 0941-0643. COBISS.SI-ID 1607958
 9. Swarm and evolutionary computation. Zamuda, Aleš (reviewer 2011-2017). Amsterdam: Elsevier. ISSN 2210-6502. COBISS.SI-ID 16140310
 10. Applied energy. Zamuda, Aleš (reviewer 2015, 2016). London: Applied Science Publishers, 1975-. ISSN 0306-2619. COBISS.SI-ID 5134599
 11. Engineering applications of artificial intelligence. Zamuda, Aleš (reviewer 2010, 2011, 2015-2016). [Print ed.]. Swansea: Pineridge Press, 1988-. ISSN 0952-1976. COBISS.SI-ID 25396224
 12. European journal of operational research. Zamuda, Aleš (reviewer 2013, 2016). [Print ed.]. Amsterdam: North-Holland, 1977-. ISSN 0377-2217. COBISS.SI-ID 25430272
 13. IEEE transactions on automation science and engineering. Zamuda, Aleš (reviewer 2016). [Print ed.]. New York (NY): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2004-. ISSN 1545-5955. COBISS.SI-ID 4318036
 14. IEEE transactions on cybernetics. Zamuda, Aleš (reviewer 2013-2016). [Print ed.]. New York (NY): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013-. ISSN 2168-2267. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6221036. COBISS.SI-ID 519112729
 15. Karbala international journal of modern science. Zamuda, Aleš (reviewer 2016). Amsterdam: Elsevier, 2015-. http://www.journals.elsevier.com/karbala-international-journal-of-modern-science/. COBISS.SI-ID 22476040
 16. Memetic computing. Zamuda, Aleš (reviewer 2012, 2016). Heidelberg; Berlin: Springer. ISSN 1865-9292. http://www.springerlink.com/content/121309. COBISS.SI-ID 518445081
 17. Natural computing. Zamuda, Aleš (reviewer 2015-2016). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1567-7818. COBISS.SI-ID 512120857
 18. Neurocomputing. Zamuda, Aleš (reviewer 2016). [Print ed.]. Amsterdam: Elsevier, 1989-. ISSN 0925-2312. http://www.journals.elsevier.com/neurocomputing/. COBISS.SI-ID 172315
 19. Soft computing. Zamuda, Aleš (reviewer 2013, 2015-2016). [Print ed.]. Heidelberg: Springer, 1997-. ISSN 1432-7643. COBISS.SI-ID 11144982
 20. Applied mathematical modelling. Zamuda, Aleš (reviewer 2015). [Print ed.]. Guildford, Surrey: Butterworth Scientific Ltd, 1976-. ISSN 0307-904X. COBISS.SI-ID 24983552
 21. IEEE transactions on industrial electronics. Zamuda, Aleš (reviewer 2009, 2013, 2015). [Print ed.]. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1982-. ISSN 0278-0046. COBISS.SI-ID 8726789
 22. International Journal of Biodeversity and Conservation. Zamuda, Aleš (reviewer 2014-2015). [Online ed.]. Lagos: Academic Journals, 2009-. ISSN 2141-243X. http://www.academicjournals.org/IJBC. COBISS.SI-ID 17688342
 23. Mathematical problems in engineering. Zamuda, Aleš (reviewer 2015). [Print ed.]. New York: Hindawi Publishing Corporation, 1995-. ISSN 1024-123X. http://www.hindawi.com/journals/mpe/contents/. COBISS.SI-ID 12769113
 24. Remote sensing. Zamuda, Aleš (reviewer 2015). [Online ed.]. Basel: Molecular Diversity Preservation International, 2009-. ISSN 2072-4292. COBISS.SI-ID 32345133
 25. African journal of business management. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). [Nairobi]: Academic Journals, 2006-. ISSN 1993-8233. http://www.academicjournals.org/ajbm. COBISS.SI-ID 13846550
 26. Applied mathematics and computation. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). [Print ed.]. New York: Elsevier, 1975-. ISSN 0096-3003. COBISS.SI-ID 24983808
 27. Computational optimization and applications. Zamuda, Aleš (reviewer 2013-2014). [Print ed.]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992-. ISSN 0926-6003. http://www.springer.com/mathematics/journal/10589. COBISS.SI-ID 2714713
 28. Indian journal of engineering and materials sciences. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). [Print ed.]. New Delhi: National Institute of Science Communication, CSIR., 1994-. ISSN 0971-4588. http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/36. COBISS.SI-ID 11290390
 29. Informatica. Zamuda, Aleš (reviewer 2010, 2011, 2014). Ljubljana: Slovene Society Informatika, 1977-. ISSN 0350-5596. http://www.informatica.si/. COBISS.SI-ID 746244
 30. Journal of algorithms and optimization. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). [Print ed.]. Hong Kong: World Academic Publishing, 2013-. ISSN 2312-7767. http://www.academicpub.org/jao/. COBISS.SI-ID 18222358
 31. Journal of Applied Mathematics. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). Cairo: Electronic Publishing House. ISSN 1110-757X. COBISS.SI-ID 12354137
 32. Journal of computers. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). Oulu: 2006-. ISSN 1796-203X. http://academypublisher.com/jcp/. COBISS.SI-ID 21351719
 33. Journal of Ecology and the Natural Environment. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). Delta: New Ogorode Road. ISSN 2006-9847. COBISS.SI-ID 17998870
 34. IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Part B. Cybernetics. Zamuda, Aleš (reviewer 2009, 2010, 2012, 2013). [Print ed.]. New York (NY): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1996-2012. ISSN 1083-4419. http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=3477. COBISS.SI-ID 16640005
 35. IEEE computational intelligence magazine. Zamuda, Aleš (reviewer 2012). [Print ed.]. New York (NY): IEEE, 2006-. ISSN 1556-603X. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=10207. COBISS.SI-ID 56338177
 36. Journal of software engineering and applications. Zamuda, Aleš (reviewer 2012). [Petaluma, CA]: Scientific Research Publishing, Inc., 2008-. ISSN 1945-3116. COBISS.SI-ID 515574041
 37. International Journal of Systems Science. Zamuda, Aleš (reviewer 2010, 2011). London: Taylor & Francis. ISSN 0020-7721. COBISS.SI-ID 25657856
 38. Journal of industrial and management optimization. Zamuda, Aleš (reviewer 2008). Springfield, Mo.: American Institute of Mathematical Sciences, 2005-. ISSN 1547-5816. COBISS.SI-ID 12967190

Recenzent konferečnih zbornikov

Recenzent za mednarodne znanstvene kongrese, član programskih komitejev:


Druga sekundarna avtorstva

Članstva v organizacijah

Mednarodni obiski v tujini

Tehnologija in programska koda

Raziskovalna področja

Tehnološka znanja

 • programski jeziki C, C++, C# (ASP.NET), Java (Eclipse, JBuilder), Objective C, Delphi, PHP, Lisp, Haskell, Python, Ruby
 • spletne tehnologije HTML, CSS, XHTML, RSS, Web 2.0, ECMAScript
 • orodja Qt4, Win32 API, MySQL,
 • pisarniška orodja OpenOffice.Org (Writer, Calc, Presentation), Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), LaTeX, programiranje PDF
 • Linux, BSD, KDE, GNOME
 • CMS: MediaWiki, Joomla, Moodle
 • OpenGL, UI v igrah, evolucijski optimizacijski algoritmi, algoritmi v bioinformatiki
 • Unix (Linux in Mac OS X) administracija: bash, awk, sed, iptables, apache, varnost

Pretekli projekti

Ales-chess.png

Članstvo v notranjih delovnih komisijah

 • član komisije za založniško dejavnost FERI, od 2016
 • član komisije za promocijo študija na FERI, od 2007
 • predsednik centralne popisne komisije na FERI, 2009

Dogodki in druge aktivnosti

Izbrana predlagana tuja literatura