Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bibliografija:2005


Redakcija dne 07:14, 10. maj 2018 od Klemen (Pogovor | prispevki)
(prim) ←Starejša revizija | poglejte trenutno redakcijo (prim) | Novejša revizija→ (prim)

Mednarodne objave

(pdf) S. Greiner, D. Rebernak, J. Brest, V. Žumer. Z0 - A Tiny Experimental Language. SIGPLAN not., 2005, letn. 40, št. 8, str. 19-28. DOI 10.1145/1089851.1089856.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. The Representation of Chess Game. Proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, 2005, str. 381-386.

(pdf) J. Brest, J. Žerovnik. A Heuristic for the Asymmetric Traveling Salesman Problem. The 6th Metaheuristics International Conference, 2005, str. 145-150.

(pdf) J. Brest, S. Greiner, B. Bošković, V. Žumer. A Heuristic Algorithm for Function Optimization. Proceedings MIPRO, 2005, str. 91-94.

Nacionalne objave

(pdf) S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. Načrtovanje porazdeljene arhitekture za simultano izvajanje programskih bremen. Elektroteh. vestn., 2005, letn. 72, št. 2-3, str. 91-96.

(pdf) J. Brest, Š. Brest, J. Žerovnik. Primerjava hevrističnih algoritmov za trgovskega potnika. Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2005, str. 41-44.

(pdf) B. Bošković, S. Greiner, J. Brest, V. Žumer. Učenje računalniškega šaha z uporabo algoritma diferencialne evolucije. Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2005, str. 71-74.

(pdf) J. Brest, B. Bošković, S. Greiner, V. Žumer. Nastavitev parametrov pri algoritmu diferencialne evolucije. Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK, 2005, str. 79-82.

(pdf) J. Brest. Samo-prilagodljivi parametri DE. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Maribor, 2007, str. ??.

(pdf) J. Brest. Nastavitev parametrov pri algoritmu diferencialne evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portorož, 2007, str. ??.

(pdf) B. Bošković. Učenje računalniškega šaha z uporabo algoritma diferencialne evolucije. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Portorož, 2007, str. ??.

(pdf) B. Bošković. Učenje računalniškega šaha z evolucijskim pristopom. AVN - Algoritmi po vzorih iz narave, Ljubljana, 2007, str. ??.