Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Aleš Zamuda


Redakcija dne 18:00, 4. november 2016 od Ales (Pogovor | prispevki) (Mednarodna potovanja)

Habilitacijski naziv: docent

Dosežena izobrazba: {dr., mag., univ. dipl. inž.} rač. in inf.
Včlanjen v mednarodne organizacije: IEEE (CIS)
Nagrade in priznanja UM: bronasti znak UM, nagrada Andreja Perlacha

Prostor: F-203 (laboratorij), F-204 (kabinet), FERI
Govorilne ure: torek 11-13h
Telefon: (+386 2) 220 7404
E-pošta: ales.zamuda@um.si (pubkey)
Osebno spletišče: http://www.aleszamuda.si/

Ales.png

Aleš Zamuda je diplomiral leta 2006, magistriral leta 2008 in doktoriral leta 2012 na študijskih programih računalništvo in informatika na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Zaposlen je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Deluje znotraj raziskovalne skupine Laboratorija za računalniške arhitekture in jezike ter programske skupine Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve. Njegova interesna področja zajemajo evolucijske algoritme, večkriterijsko optimizacijo, umetno življenje in računalniško animacijo. Objavil je več kot 50 znanstvenih prispevkov, izbrane tudi v zgornji četrtini znanstvenih revij na področju računalništva, kot so Applied Soft Computing, Information Sciences in Applied Energy ter prejel številne citate znanstvenih del. Programiral je od pričetka osnovne šole in od takrat prejel številne nacionalne in mednarodne nagrade, kot je v času po habilitaciji prejeta Danubius Young Scientist v letu 2016, zlata medalja za inovacijo iz področja disertacije v Seulu leta 2012 in mednarodna nagrada IEEE R8 SPC 2007 za univerzitetno diplomsko delo. Njegova biografija je uvrščena v Marquis Who is Who in the World, je tudi član IEEE in član IEEE CIS. Je pisec recenzij za IEEE Transactions on Evolutionary Computation in več kot 30 drugih priznanih znanstvenih revij. Sodeloval je v več kot 50 programskih in tehničnih komitejih na mednarodnih konferencah. Je urednik pri reviji Swarm and Evolutionary Computation in občasno predava na številnih tujih univerzah.

(Curriculum vitae)
Doktorska disertacija
Magistrsko delo
Univerzitetna diploma
COBISS (bibliografija)

LinkedIn ID (dodaj kontakt)
ResearchGate ID, ORCID ResearcherID, Scopus ID
Google Scholar ID: Citati

Pedagoška dejavnost

Predmet Letnik Program Predavatelj Asistent
Aplikacijski strežniki 2. R-IT (MAG) doc. dr. Aleš Zamuda doc. dr. Aleš Zamuda
Računalniške arhitekture 2. R-IT (UN) redni prof. dr. Janez Brest doc. dr. Aleš Zamuda
Programiranje I 1. R-IT (UN) redni prof. dr. Janez Brest doc. dr. Aleš Zamuda
Diplome R-IT UN,MAG R-IT redni prof. dr. Janez Brest doc. dr. Aleš Zamuda
Stare generacije
Projekt Omrežne igre 2., 3. R-IT (UN) koordinacija predmetov doc. dr. Aleš Zamuda
Projekt Mobilne igre 2., 3. R-IT (UN) koordinacija predmetov doc. dr. Aleš Zamuda
Povezljivi sistemi in inteligentne storitve 1. R-IT (MAG) redni prof. dr. Janez Brest doc. dr. Aleš Zamuda
Principi programskih jezikov 1. R-IT (MAG) redni prof. dr. Janez Brest doc. dr. Aleš Zamuda
Heterogeni računalniški sistemi 3. R-IT (UN) redni prof. dr. Janez Brest doc. dr. Aleš Zamuda
Arhitektura računalnikov 2. RI-UNI redni prof. dr. Janez Brest doc. dr. Aleš Zamuda
Sistemska administracija (2010/11) 2. R-IT (UN) redni prof. dr. Janez Brest doc. dr. Aleš Zamuda

Pri kontaktu na e-pošto v zvezi s pedagoško dejavnostjo študenti kot zadevo navedite:
Vaje <kratica predmeta>, <študijski program> :: <vpisna št.> :: <zadeva>

Raziskovalni projekti

Urednik v znanstvenih revijah

Odgovorni urednik

Odgovorni urednik pri reviji: Swarm and Evolutionary Computation

SWEVO.gif

Gostujoči urednik

(pdf) A. Zamuda. (guest associate editor). Frontiers in Robotics and AI, 2016, letn. Computational Intelligence section.

(pdf) A. Zamuda. (guest associate editor). Frontiers in Neurorobotics, 2016.

(pdf) J. Šilc, A. Zamuda. Special Issue on "Bioinspired Optimization" (guest editors). Informatica - An International Journal of Computing and Informatics, 2015, letn. 39, št. 2, str. 1-122.

Informatica-Bioinspired-SI.png

Znanstvene objave

(pdf) A. Zamuda. Differential Evolution and Large-Scale Optimization Applications. IGI Global, InfoSci-Videos, April 2016. DOI 10.4018/978-1-5225-0729-1.

Zamuda2016-DElargeScaleOptimApps-IGI thumb.png

(pdf) H. Hamann, Y. Khaluf, J. Botev, M. Divband Soorati, E. Ferrante, O. Kosak, J.-M. Montanier, S. Mostaghim, R. Redpath, J. Timmis, F. Veenstra, M. Wahby, A. Zamuda. Hybrid Societies: Challenges and Perspectives in the Design of Collective Behavior in Self-organizing Systems. Frontiers in Robotics and AI, 2016, letn. 3, št. 14. DOI 10.3389/frobt.2016.00014.

HybridSocieties FRAI 2016 thumb.png

(pdf) A. Zamuda, J. D. Hernández Sosa, L. Adler. Constrained Differential Evolution Optimization for Underwater Glider Path Planning in Sub-mesoscale Eddy Sampling. Applied Soft Computing, 2016, letn. 42, str. 93-118. DOI 10.1016/j.asoc.2016.01.038.

Zamuda UGPPcorridorASOC2.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. Self-adaptive control parameters' randomization frequency and propagations in differential evolution. Swarm and Evolutionary Computation, 2015, letn. 25, str. 72-99. DOI 10.1016/j.swevo.2015.10.007.

Special Issue on Recent Advances in Modern Nature-Inspired Algorithms (RAMONA)

HOT25

ZamudaBrest-RandomizationAndPropagationInDEcontrol-SWEVO-RAMONA.png

(pdf) A. Glotić, A. Zamuda. Short-term combined economic and emission hydrothermal optimization by surrogate differential evolution. Applied Energy, 1 March 2015, letn. 141, str. 42-56. DOI 10.1016/j.apenergy.2014.12.020.

(JCR Impact Factor=5.746)

Featured article in REGinnovations

APEN-SurrogateDE.png

(pdf) A. Zamuda, J. D. Hernández Sosa. Differential Evolution and Underwater Glider Path Planning Applied to the Short-Term Opportunistic Sampling of Dynamic Mesoscale Ocean Structures. Applied Soft Computing, November 2014, letn. 24, str. 95–108. DOI 10.1016/j.asoc.2014.06.048.

Zamuda-DE UGPP img150.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. Vectorized Procedural Models for Animated Trees Reconstruction using Differential Evolution. Information Sciences, 2014, letn. 278, str. 1-21. DOI 10.1016/j.ins.2014.04.037.

Zamuda-EcoMod-vectorized.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. Environmental Framework to Visualize Emergent Artificial Forest Ecosystems. Information Sciences, 2013, letn. 220, str. 522-540. DOI 10.1016/j.ins.2012.07.031.

Zamuda-EcoMod-environ.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution for Parameterized Procedural Woody Plant Models Reconstruction. Applied Soft Computing, 2011, letn. 11, št. 8, str. 4904-4912. DOI 10.1016/j.asoc.2011.06.009.

Zamuda-ecomod-jde.png

(pdf) A. Zamuda, U. Mlakar. Differential Evolution Control Parameters Study for Self-Adaptive Triangular Brushstrokes. Informatica - An International Journal of Computing and Informatics, 2015, letn. 39, št. 2, str. 105-113.

Informatica-Bioinspired-Zamuda Mlakar BrushDE.png

(pdf) A. Viktorin, R. Senkerik, M. Pluhacek, A. Zamuda. Success Clusters in Differential Evolution. IEEE SSCI2016 Symposium Series on Computational Intelligence, December 6-9, 2016, Athens, Greece, 2016.

(pdf) A. Zamuda, J. D. Hernandez Sosa, L. Adler. Improving Constrained Glider Trajectories for Ocean Eddy Border Sampling within Extended Mission Planning Time. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2016, 2016, str. 1727-1734.

ZamudaCEC2016cUGPPextendedTime.png

(pdf) A. Zamuda, U. Mlakar. Tiled EvoLisa Image Evolution With Blending Triangle Brushstrokes and Gene Compression DE. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2016, 2016, str. 2618-2625.

ZamudaCEC2016brushTiledEvoLisaBlending.pngCec-evolisa-4.gif

(pdf) A. Zamuda, J. Brest. Tree Model Reconstruction Innovization Using Multi-objective Differential Evolution. 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE WCCI 2012), Brisbane, Australia, 2012, str. 575-582.

Zamuda-ecomod-jde mo.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution with Self-adaptation and Local Search for Constrained Multiobjective Optimization. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2009, 2009, str. 195-202.

Cec09-zamuda graph.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Large Scale Global Optimization Using Differential Evolution with Self-adaptation and Cooperative Co-evolution. 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 2008, str. 3719-3726.

Wcci08-zamuda graph.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Differential Evolution for Multiobjective Optimization with Self Adaptation. The 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation CEC2007, 2007, str. 3617-3624.

Cec07-2datt.png

(pdf) J. Brest, A. Zamuda, B. Bošković, V. Žumer. An Analysis of the Control Parameters’ Adaptation in DE. Advances in Differential Evolution, Studies in Computational Intelligence, (ISBN: 978-3-540-68827-3), Chakraborty, Uday K. (Ed.), 2008, letn. 143, str. 89-110.

Uday-SA-DE.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, B. Bošković, V. Žumer. Študija samoprilagajanja krmilnih parametrov pri algoritmu DEMOwSA. Elektrotehniški vestnik, 2008, letn. 75, št. 4, str. 223-228.

Ev07-sympart.png

(pdf) A. Zamuda, J. Brest, N. Guid, V. Žumer. Modelling, Simulation, and Visualization of Forest Ecosystems. The IEEE Region 8 EUROCON 2007: International conference on 'Computer as a tool', September 9-12, 2007, Warsaw, Poland, 2007, str. 2600-2606.

Spc-drevesa.png

A. Zamuda. Diferencialna evolucija za rekonstrukcijo parametriziranih proceduralnih drevesnih modelov: doktorska disertacija. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2012.

Celotna bibliografija

Nagrade in priznanja

Članstva v odborih in združenjih

Recenzent pri znanstvenih revijah

Recenzent pri znanstvenih revijah z visoko stopnjo citiranosti v znanosti (SCI):

 1. Applied energy. Zamuda, Aleš (reviewer 2015, 2016). London: Applied Science Publishers, 1975-. ISSN 0306-2619. COBISS.SI-ID 5134599
 2. Applied soft computing. Zamuda, Aleš (reviewer 2013-2016). [Print ed.]. Amsterdam: Elsevier, 2001-. ISSN 1568-4946. http://www.sciencedirect.com/science/journal/15684946/. COBISS.SI-ID 16080679
 3. Engineering applications of artificial intelligence. Zamuda, Aleš (reviewer 2010, 2011, 2015-2016). [Print ed.]. Swansea: Pineridge Press, 1988-. ISSN 0952-1976. COBISS.SI-ID 25396224
 4. IEEE transactions on automation science and engineering. Zamuda, Aleš (reviewer 2016). [Print ed.]. New York (NY): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2004-. ISSN 1545-5955. COBISS.SI-ID 4318036
 5. IEEE transactions on cybernetics. Zamuda, Aleš (reviewer 2013-2016). [Print ed.]. New York (NY): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013-. ISSN 2168-2267. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6221036. COBISS.SI-ID 519112729
 6. IEEE transactions on evolutionary computation. Zamuda, Aleš (reviewer 2007-2016). [Print ed.]. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1997-. ISSN 1089-778X. COBISS.SI-ID 16940805
 7. Information sciences. Zamuda, Aleš (reviewer 2011-2016). [Print ed.]. New York: North-Holland, 1968-. ISSN 0020-0255. COBISS.SI-ID 25613056
 8. Natural computing. Zamuda, Aleš (reviewer 2015-2016). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1567-7818. COBISS.SI-ID 512120857
 9. Neural computing & applications. Zamuda, Aleš (reviewer 2014, 2016). London: Springer, 1993-. ISSN 0941-0643. COBISS.SI-ID 1607958
 10. Neurocomputing. Zamuda, Aleš (reviewer 2016). [Print ed.]. Amsterdam: Elsevier, 1989-. ISSN 0925-2312. http://www.journals.elsevier.com/neurocomputing/. COBISS.SI-ID 172315
 11. Soft computing. Zamuda, Aleš (reviewer 2013, 2015-2016). [Print ed.]. Heidelberg: Springer, 1997-. ISSN 1432-7643. COBISS.SI-ID 11144982
 12. Swarm and evolutionary computation. Zamuda, Aleš (reviewer 2011-2016). Amsterdam: Elsevier. ISSN 2210-6502. COBISS.SI-ID 16140310
 13. Applied mathematical modelling. Zamuda, Aleš (reviewer 2015). [Print ed.]. Guildford, Surrey: Butterworth Scientific Ltd, 1976-. ISSN 0307-904X. COBISS.SI-ID 24983552
 14. IEEE transactions on industrial electronics. Zamuda, Aleš (reviewer 2009, 2013, 2015). [Print ed.]. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1982-. ISSN 0278-0046. COBISS.SI-ID 8726789
 15. International Journal of Biodeversity and Conservation. Zamuda, Aleš (reviewer 2014-2015). [Online ed.]. Lagos: Academic Journals, 2009-. ISSN 2141-243X. http://www.academicjournals.org/IJBC. COBISS.SI-ID 17688342
 16. Mathematical problems in engineering. Zamuda, Aleš (reviewer 2015). [Print ed.]. New York: Hindawi Publishing Corporation, 1995-. ISSN 1024-123X. http://www.hindawi.com/journals/mpe/contents/. COBISS.SI-ID 12769113
 17. Remote sensing. Zamuda, Aleš (reviewer 2015). [Online ed.]. Basel: Molecular Diversity Preservation International, 2009-. ISSN 2072-4292. COBISS.SI-ID 32345133
 18. African journal of business management. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). [Nairobi]: Academic Journals, 2006-. ISSN 1993-8233. http://www.academicjournals.org/ajbm. COBISS.SI-ID 13846550
 19. Applied mathematics and computation. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). [Print ed.]. New York: Elsevier, 1975-. ISSN 0096-3003. COBISS.SI-ID 24983808
 20. Computational optimization and applications. Zamuda, Aleš (reviewer 2013-2014). [Print ed.]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992-. ISSN 0926-6003. http://www.springer.com/mathematics/journal/10589. COBISS.SI-ID 2714713
 21. Indian journal of engineering and materials sciences. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). [Print ed.]. New Delhi: National Institute of Science Communication, CSIR., 1994-. ISSN 0971-4588. http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/36. COBISS.SI-ID 11290390
 22. Informatica. Zamuda, Aleš (reviewer 2010, 2011, 2014). Ljubljana: Slovene Society Informatika, 1977-. ISSN 0350-5596. http://www.informatica.si/. COBISS.SI-ID 746244
 23. Journal of algorithms and optimization. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). [Print ed.]. Hong Kong: World Academic Publishing, 2013-. ISSN 2312-7767. http://www.academicpub.org/jao/. COBISS.SI-ID 18222358
 24. Journal of Applied Mathematics. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). Cairo: Electronic Publishing House. ISSN 1110-757X. COBISS.SI-ID 12354137
 25. Journal of computers. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). Oulu: 2006-. ISSN 1796-203X. http://academypublisher.com/jcp/. COBISS.SI-ID 21351719
 26. Journal of Ecology and the Natural Environment. Zamuda, Aleš (reviewer 2014). Delta: New Ogorode Road. ISSN 2006-9847. COBISS.SI-ID 17998870
 27. European journal of operational research. Zamuda, Aleš (reviewer 2013). [Print ed.]. Amsterdam: North-Holland, 1977-. ISSN 0377-2217. COBISS.SI-ID 25430272
 28. IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Part B. Cybernetics. Zamuda, Aleš (reviewer 2009, 2010, 2012, 2013). [Print ed.]. New York (NY): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1996-2012. ISSN 1083-4419. http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=3477. COBISS.SI-ID 16640005
 29. IEEE computational intelligence magazine. Zamuda, Aleš (reviewer 2012). [Print ed.]. New York (NY): IEEE, 2006-. ISSN 1556-603X. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=10207. COBISS.SI-ID 56338177
 30. Journal of software engineering and applications. Zamuda, Aleš (reviewer 2012). [Petaluma, CA]: Scientific Research Publishing, Inc., 2008-. ISSN 1945-3116. COBISS.SI-ID 515574041
 31. Memetic computing. Zamuda, Aleš (reviewer 2012). Heidelberg; Berlin: Springer. ISSN 1865-9292. http://www.springerlink.com/content/121309. COBISS.SI-ID 518445081
 32. International Journal of Systems Science. Zamuda, Aleš (reviewer 2010, 2011). London: Taylor & Francis. ISSN 0020-7721. COBISS.SI-ID 25657856
 33. Journal of industrial and management optimization. Zamuda, Aleš (reviewer 2008). Springfield, Mo.: American Institute of Mathematical Sciences, 2005-. ISSN 1547-5816. COBISS.SI-ID 12967190

Recenzent in član odborov

Recenzent na mednarodnih znanstenih kongresih, član programskih komitejev:

Združenja

Mednarodna potovanja

Članstvo v notranjih delovnih komisijah

 • član komisije za založništvo FERI, od 2016
 • član delovne skupine za promocijo študija na FERI, od 2007
 • predsednik centralne popisne komisije na FERI, 2009

Mentorstvo ali somentorstvo

Mentorstvo ali somentorstvo pri diplomskih delih na študijskih programih Inštituta za računalništvo:

Proste teme diplomskih nalog

Proste teme diplomskih nalog za študente:

 • Vizualizacija gozdnih ekosistemov v RealFlow
 • Evolucija morfologije geometrijskih objektov v RealFlow

Študentski projekti

Prijava v teku: PKP3

Tehnologija in koda

Raziskovalne teme

Tehnologije

 • programski jeziki C, C++, C# (ASP.NET), Java (Eclipse, JBuilder), Objective C, Delphi, PHP, Lisp, Haskell, Python, Ruby
 • spletne tehnologije HTML, CSS, XHTML, RSS, Web 2.0, ECMAScript
 • orodja Qt4, Win32 API, MySQL,
 • pisarniška orodja OpenOffice.Org (Writer, Calc, Presentation), Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), LaTeX, programiranje PDF
 • Linux, BSD, KDE, GNOME
 • CMS: MediaWiki, Joomla, Moodle
 • OpenGL, UI v igrah, evolucijski optimizacijski algoritmi, algoritmi v bioinformatiki
 • Unix (Linux in Mac OS X) administracija: bash, awk, sed, iptables, apache, varnost, superračunalništvo

Študijski projekti

Ales-chess.png

Dogodki in druge aktivnosti

Nekaj tuje literature